دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (4)
ارتقاء تیپ88 مستقل به لشکر88 زرهی زاهدان (2) 2. تیپ2 زرهی خاش در اواخر سال 1362، با یگانهای تابعه به فرماندهی سرگرد فتحیپور به منطقه عملیاتی غرب میمک و پس از آن به منطقه شمالغرب (مریوان و پنجوین) اعزام گردید و در عملیات والفجر4 که در 27 مهر 1362 انجام شد، شرکت فعال داشت. پس از خاتمه عملیات در 13 بهمن 1363، به منطقه سرزمینی خاش مراجعت نمود و پس از بازسازی و تجدید سازمان، مجدداً در 6 شهریور 1364 با زیر امر گرفتن یگانهایی از گردانهای 170 و 188 پیاده لشکر30 گرگان، به منطقه شمالغرب (مریوان) اعزام گردید و در عملیات ظفر6 شرکت نمود.

پس از اتمام مأموریت، به منطقه سومار عزیمت نمود و در خطوط پدافندی مستقر گردید و شجاعانه در عملیات‌های کربلا6 و دفع تک‌های دشمن به ارتفاع حساس402 و کهنه ریگ در 26 تیر 1366، به فرماندهی سرهنگ زرهی ستاد ناصر محمدی‌فر شرکت نمود. در دفع تک‌های دشمن در 2 خرداد1367 و عملیات سراسری عراق در 31 تیر 1367 و عملیات مرصاد شرکت نمود، که فرمانده تیپ سرهنگ زرهی عباس نیک‌منش بوده است.

3. تیپ3 زرهی ایرانشهر

در 20 خرداد 1362، با کلیه یگان‌های تابعه به منطقه شمال‌غرب (مریوان) اعزام گردید و در عملیات‌های ظفر2 و 3 شرکت نمود. در 27 بهمن 1362، برابر دستورالعمل ابلاغی نزاجا در خطوط پدافندی منطقه سومار (کهنه ریگ و سلمان کشته) جهت سرکوب دشمن به منطقه سومار عزیمت نمود و در عملیات‌های متعدد دفع تک‌های دشمن و بازپس‌گیری کله قندی در 13 بهمن 1363 و دفع تک دشمن به تپه سرخ در 3 مهر 1364 و کربلا6 شرکت نموده است. فرماندهی تیپ بر عهده سرهنگ سهراب صدری بوده است.

در عملیات‌های 28 بهمن 1366، جهت بازپس‌گیری ارتفاعات کهنه ریگ و دفع تک دشمن در 31 تیر 1367 و عملیات مرصاد شرکت فعال داشته است که فرماندهی آن بر عهده سرهنگ زرهی ستاد شمس‌الدین زعفری بوده است.

4. قرارگاه و عده‌های لشکر

قرارگاه و عناصر باقیمانده لشکر ازجمله گردان‌های مهندسی، مخابرات، 212 سوارزرهی، پشتیبانی و توپخانه در 17 آذر 1364 از زاهدان به منطقه غرب (گیلانغرب) اعزام و در دشت دیره مستقر گردیدند. در دی‌ماه 1365، به منطقه سومار عزیمت نمود و پس از الحاق یگان‌های تابعه در خطوط پدافندی مستقر گردید و حراست از مرزهای میهن اسلامی را در منطقه سومار و نفت‌شهر به عهده گرفت. در اوایل سال 1365، لشکر به همراه سایر یگان‌های تابعه در عملیات کربلا6 و دفع تک‌های دشمن در منطقه شرکت داشته و ارتفاعات402 و کهنه ریگ را از دست دشمن آزاد نمودند، که در این مدت، بارها توسط دشمن بمباران شیمیایی گردید. در عملیات دفع تک دشمن در 31 تیر 1367 و در 5 مرداد 1367 در عملیات شرکت و حضوری بسیار فعال داشته است.

تشکیل و اعزام گردان‌های قدس

  • در خرداد 1362، گردان پیاده 1951 قدس از پرسنل پایور داوطلب و کارکنان وظیفه یگان‌های تابعه لشکر تشکیل و به منطقه شمال‌غرب (مریوان) اعزام گردید، که پس از انجام مأموریت، به زاهدان مراجعت نمود و پس از سازماندهی مجدد، بلافاصله بنا به دستور، به منطقه سومار اعزام گشت. در سال 1365، با تغییر ماهیت به نام گردان763 پیاده در تابعیت تیپ1 زرهی زاهدان قرار گرفت و در کلیه عملیات‌های منطقه غرب (سومار) به همراه تیپ شرکت نمود.
  • در فروردین 1364، گردان1943 قدس از پرسنل پایور و کارکنان وظیفه یگان‌های تابعه لشکر در زاهدان تشکیل و در پاییز 1364، جهت برقراری تأمین محور بانه به سردشت کردستان عازم منطقه شمال‌غرب گردید. سپس در زمستان 1364، به منطقه سومار عزیمت نمود و در خطوط پدافندی قسمت چپ ارتفاع402 و کهنه ریگ مستقر گردید. در سال 1365، با تغییر ماهیت به گردان765 پیاده در تابعیت تیپ2 زرهی خاش قرار گرفت و همراه با سایر یگان‌های تیپ در کلیه عملیات‌های تیپ شرکت فعال داشت.
  • در تیرماه 1362، گردان1904 قدس با استفاده از کارکنان پایور و وظیفه مازاد یگان‌های تابعه لشکر در زاهدان تشکیل یافت و پس از سازماندهی و آموزش کارکنان، در نیمه دوم سال 1362، به منطقه عملیاتی شمال‌غرب (مریوان) عزیمت و در پاکسازی روستاهای اطراف مریوان شرکت نمود. در اسفند 1362، پس از خاتمه مأموریت، به زاهدان مراجعت نمود و پس از سازماندهی مجدد، به منطقه عملیاتی شمال‌غرب (مریوان) اعزام و در ارتفاعات منطقه مستقر و جهت امنیت منطقه مشغول انجام وظیفه گردید. در 11 بهمن 1364، به منطقه عملیاتی غرب (سومار) عزیمت نمود و با تغییر ماهیت، به گردان764 پیاده در تابعیت تیپ3 زرهی ایرانشهر قرار گرفت و در خطوط پدافندی مستقر و مشغول دفاع از حریم مرزهای میهن اسلامی گردید.
  • در خرداد 1362، گردان1935 قدس با استفاده از کارکنان مازاد توپخانه لشکری و سایر یگان‌های لشکر تشکیل و پس از سازماندهی و آموزش، عازم منطقه شمال‌غرب (کردستان) حوالی سردشت گردید و پس از انجام مأموریت به نحو احسن، به زاهدان رجعت نمود. پس از سازماندهی مجدد و آموزش، به منطقه عملیاتی شمال‌غرب (سردشت) اعزام گردید و زیر امر تیپ3 لشکر64 قرار گرفت. گردان به دلیل جابه‌جایی‌های متعدد از منطقه شمال‌غرب به زاهدان، از توان رزمی بالایی برخوردار گردید (در طی سه مرحله متوالی در زاهدان نسبت به سازماندهی و آموزش کارکنان گردان اقدام گردید). سرانجام در اردیبهشت‌ماه 1365، به منطقه غرب قصرشیرین و از آنجا به سومار اعزام گردید و در مأموریت‌های مختلف محوله، تلاش و مقاومت جانانه‌ای از خود نشان داد. در مهرماه 1365، برابر دستورالعمل ابلاغی نیروی زمینی ارتش به گردان738 تکاور تغییر نام داد و جزو گردان‌های مستقل لشکر قرار گرفت و در تمامی عملیات‌هایی که در منطقه سومار انجام گرفت، شرکت فعال داشت.

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده