ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-132 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

10- نشان دادن و ثابت کردن بر سر پیمان صادقانه خود با امام، اسلام و قرآن تا پای جان ایستادن:

از سال پنجاه‌وهشت و باتجربه‌های مختلف می‌بینیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران، تنها ارتش در دنیاست که برای آرمان‌ها و اهداف اسلامی مبارزه می‌کند و ارتشی است که با آحاد ملت و بدنه عظیم این نظام و این ملت بزرگ انقلابی پیوند دارد. این ارتش نشان داد که در میدان‌های نبرد، قادر به انجام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود می‌باشد و برادران ارتشی ما نشان دادند و ثابت کردند که بر سر پیمان صادقانه خود با امام، اسلام و قرآن تا پای جان ایستاده‌اند. ارتش جمهوری اسلامی در جبهه‌ها ثابت کرد که در نظام اسلامی، تخصص‌های بالا، در کنار تعهد، ایمان و التزام و مکتب چقدر کارساز است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده