ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-130 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

 

8- سالها حضور ارتش و یگان‌ها در جبهه:

امروز جوان‌های ما، سپاه، ارتش و نیروهای مردمی و حتی نیروهای انتظامی سال‌هاست که در جبهه هستند و بعضی از یگان‌های ما مدت‌هاست که در جبهه هستند و در عملیات متعددی شرکت داشته‌اند و قهرمانی‌های بزرگی کرده‌اند.

9- در غربت بودن نیروهای ارتش:

آن روزها یک فرمانده نظامی یادم می‌آید یک روزی که خیلی در فشار بودیم و درشدت فشار بودیم به نیروهای ارتش واقعا در غربت بودند در آنجا به من می‌گفت کو این مردمی که به شما می‌گویند ما حاضریم؟ کجا هستند چرا نمی‌آیند این میدان را پر کنند؟ آن روز این‌طوری بود.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده