سند و تصاویر (2)

4. دیواره برد چپ محوطه ژنراتور سینه

5. سقف محوطه ژنراتور سینه

 

6. راهرو بین محوطه توربین و باشگاه مهناویان در دک2

 

7. دیواره (بالکهد)محوطه کمپرسورهای یخچال

 

8. خوابگاه ناواستواران در دک2

 

9. ژنراتور سینه

 

منبع: دریاسالار، دریاداردوم ستاد عبدالله معنوی رودسری ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده