ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-128 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - قرار داشتن در خطوط آتش در زیر رگبار گلولهها و خمپارههای دشمن: من دریکی از اردوگاههای نظامی مربوط به ارتش چند روز قبل بازدیدی داشتم با برادران نظامی از سرباز، از افسر و درجهدار آن شور و اشتیاقی که در آنجا دیدم، برای هر بینندهای، برای هر ناظری گریهآور بود.

چطور ما می‌توانیم اینهمه برادران مؤمنی را که در خطوط آتش در زیر رگبار گلوله‌ها و خمپاره‌های دشمن قرار گرفتند، اینها را دور از ایمان و تعهد اسلامی بدانیم؟ اگر می‌گویند در میان آنها کسان نابابی هستند، من سؤال می‌کنم در میان کدام قشری اشخاص ناباب نیست؟ سعی می‌کنند میان برادران ارتشی و قشرهای دیگر ملت جدایی بیندازند. به تعبیر امام – در خطابی که به چند نفر از فرماندهان سطح بالای نظامی فرمودند بنده هم در مجلس در حضور ایشان بودم – فرمودند می‌آیند پیش شما و به شما می‌گویند که مسئولین امر، سیاسیون، دولتی‌ها، مردم، روحانیت به شما اطمینانی ندارند. وقتی‌که فرمانده نظامی احساس کند به او اطمینانی ندارند، طبیعی است که به آینده بدبین می‌شوند. این توطئه از طرف دشمنان این ملت و این انقلاب است تا میان قشرها جدایی بیندازند. میان روحانیت و میان ارتش، سعی کند روحانیون را با شیوه‌های مختلف، با تبلیغات دروغ، با برچسب زدن‌های نچسب و غیرقابل‌قبول و باور، در چشمه‌ای افرادی از قشرهای مختلف تنزل بدهند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده