دریاسالار (53)
سند و تصاویر

پیوست1: سند هدف آمریکا از درگیری29 فروردین 1367

 

پیوست2: بخشی از خسارت‌های وارده به ناوشکن سبلان در درگیری با ناوگان آمریکا

1. هچ ورودی به محوطه ژنراتور سینه

 

2. مخزن سوخت

 

3. برد راست محوطه ژنراتور سینه

 

منبع: دریاسالار، دریاداردوم ستاد عبدالله معنوی رودسری ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده