تبیین توطئه اعتماد زدایی از ارتش
این مقاله با عنوان: "تبیین توطئه اعتماد زدایی از ارتش (در خلال سالهای 59- 1358)" به منظور اطلاع رسانی در خصوص اقدام به توطئه از سوی ضد انقلاب در خلال سالهای یاد شده در عنوان مقاله، برای ایجاد حس بی اعتمادی در آحاد جامعه ایران انقلابی، نسبت به ارتشیان غیور به انقلاب پیوسته تدوین گردیده است.

(در خلال سال‌های 59- 1358)

 

گردآورنده: سرتیپ دوم بازنشسته دکتر عباس فرخی

 

سفارش دهنده: هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 

تابستان 1398

چکیده مقاله:

این مقاله با عنوان: "تبیین توطئه اعتماد زدایی از ارتش (در خلال سال‌های 59- 1358)" به منظور اطلاع رسانی در خصوص اقدام به توطئه از سوی ضد انقلاب در خلال سال‌های یاد شده در عنوان مقاله، برای ایجاد حس بی اعتمادی در آحاد جامعه ایران انقلابی، نسبت به ارتشیان غیور به انقلاب پیوسته تدوین گردیده است.

در بخش "مقدمه" مقاله، به موضوع پیوستن بدنه ارتش به انقلاب اسلامی در سال 57  و تاثیر این اقدام ارتشیان بر تسریع در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در 22 بهمن 1357 اشاره شده و در ادامه اشاره مختصری به شرارت‌های ضد انقلاب در جهت تضعیف ارتش به انقلاب پیوسته شده و خاطر نشان گردیده است که امام خمینی با تعیین روز 29 فروردین به عنوان روز ارتش، ضمن تایید ارتشیان به انقلاب پیوسته، ملت انقلابی ایران را هم مکلف به حمایت از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران نموده است. در ادامه مقاله، برخی از اقدامات اساسی دشمنان انقلاب اسلامی برای انحلال ارتش – بعد از پیروزی انقلاب اسلامی – با تکیه بر توطئه و دسیسه‌چینی تحت عنوان "اعتماد زدایی از ارتش" به اختصار در سه بخش، به شرح زیر تشریح شده است:

  1. شکل گیری شعار انحلال ارتش و نتایج آن.
  2.  اثرات تبلیغاتی تهاجم نظامی ناموفق نیروهای آمریکایی در صحرای طبس در 5 اردیبهشت 1359 علیه ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  3. وقوع کودتای نافرجام نقاب در تیر ماه 1359 و اثرات آن بر سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران .

 

کلید واژه‌ها:

(توطئه – اعتماد زدایی –انحلال ارتش – روز ارتش – کودتای نقاب – صحرای طبس – نیروی دلتا – پنجه عقاب .)

 

مقدمه:

یکی از پیامدهای‌های مبارک پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 پیوستن آحاد کارکنان ارتش ایران، بخصوص کارکنانی که بدنه ارتش را تشکیل می‌دادند به صفوف پیروان بنیانگزار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، تحت عنوان "ارتش جمهوری اسلامی ایران" و قرار گرفتن این سازمان نظامی در ردیف سربازان اسلام و امام زمان (عج) است.

در آن زمان با سرنگونی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تحقق یافتن قدرت نفوذ بلامنازع حضرت امام خمینی(ره) بر اکثریت قاطع مردم شریف انقلابی ایران، سایر گروه‌های سیاسی و بخصوص گروه‌های سیاسی دارای تفکر کمونیستی،  به جهت اینکه خود را در سرنگونی نظام شاهنشاهی ذینفع می‌پنداشتند، ادعای وام‌خواهی می‌کردند اما نظر به اینکه خود را در بهار 1358 به ویژه پس از انجام رفراندم جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 58، در اقلّیت مسلّم در قیاس با موج عظیم پیروان حضرت امام خمینی(ره) می‌دیدند از این وضعیت احساس خطر کرده و سیاست پنهان خود را در مسیر مقابله با تفکر امام خمینی(ره) به عنوان رهبر مسلّم ملت ایران قرار دادند.

 از آنجا که کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان " تنها بازوی نظامی انقلاب اسلامی" به انقلاب پیوسته و همبستگی خود را به انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی – بخصوص در واقعه 19 بهمن 1357 با حضور جمع کثیری از کارکنان نیروی هوایی با لباس نظامی در مدرسه رفاه و ادای احترام نظامی به حضرت امام (ره) – و چه بعد از پیروزی انقلاب – با اطاعت از فرامین بنیانگزار جمهوری اسلامی مبنی بر حضور نیروهای ارتش در جریان آرام سازی وقایع شهر مهاباد در استان آذربایجانغربی و شهر سنندج مرکز استان کردستان در اسفند ماه 1357 (یعنی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357  ) – اعلام کرده بودند، این اعلام همبستگی کار مقابله گروه‌های سیاسی عموما چپ‌گرا را با امام خمینی (ره)، مشکل ساخته بود و به همین دلیل حضور ارتش در کنار حضرت امام خمینی(ره) همچون خار در چشم سران گروه‌های سیاسی مخالف امام خمینی (ره) به‌شمار می‌رفت. 

در این شرایط بود که یک اجماع نامقدس در بین گروه های چپِ در اقلّیت قرار گرفته، به ویژه سازمان منافقین علیه ارتشِ پیوسته به انقلاب اسلامی صورت گرفت، که در ادبیات انقلاب اسلامی از آن تحت عنوان " انتشار شایعه انحلال ارتش و شکل گیری شعار عوام فریبانه سازمان منافقین تحت عنوان؛ تشکیل ارتش بی طبقه توحیدی" یاد می‌شود.

هوشیاری بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمینه خنثی سازی ترویج شعار انحلال ارتش در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی ایران، موجب شد تا نه تنها سران گروه‌های سیاسی مورد بحث به امیال نا بحق خود نرسند بلکه تعیین روز 29 فروردین به عنوان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، خود دلیلی محکم است بر بیان عزم راسخ امام خمینی(ره) در حفظ ارتش به عنوان بازوی مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران.

در همین راستا در این مرقومه در نظر است برخی از اقدامات اساسی دشمنان انقلاب اسلامی برای انحلال ارتش – بعد از پیروزی انقلاب اسلامی – با تکیه بر توطئه و دسیسه‌چینی تحت عنوان "اعتماد زدایی از ارتش" به اختصار در سه بخش، به شرح زیر تشریح شود:

  1. شکل گیری شعار انحلال ارتش و نتایج آن.
  2.  اثرات تبلیغاتی تهاجم نظامی ناموفق نیروهای آمریکایی در صحرای طبس در 5 اردیبهشت 1359 بر علیه ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  3. وقوع کودتای نافرجام نقاب در تیر ماه 1359 و اثرات آن بر سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران .

 

متن:

الف – شکل گیری شعار انحلال ارتش در سال 1358 و نتایج آن:

همانطور که در مقدمه بیان شد، تلاش گروه‌های ضد انقلاب برای انحلال ارتش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با این هدف صورت گرفت که پس از حذف بازوی مسلح نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، فاز بعدی توطئه خود را – یعنی مقابله مسلحانه با انقلاب اسلامی– اجرا کنند. انتشار شایعه "انحلال ارتش" و ترویج شعار "تشکیل ارتش بی طبقه توحیدی" از سوی سازمان  منافقین، به دلایل واهی همچون حضور ارتش در جریان حکومت نظامی در سال 1357 و یا طرح موضوع سر سپردگی افسران عالی رتبه ارتش به نظام سرنگون شده طاغوت، به هیچ وجه محلی از اِعراب نداشت چرا که از طرفی؛ طبق فرمان حضرت امام خمینی(ره) پرونده کلیه نظامیان ارتشی و حتی نیروهای ژاندارمری و شهربانی، اعم از پایور در کلیه سطوح (امیر – افسر ارشد – افسر جزء و درجه‌دار) و حتی کارکنان وظیفه که در جریان حکومت نظامی در صحنه درگیری بین نیروهای نظامی و مردم انقلابی حضور داشته و اقدام به تیراندازی کرده و یا دستور تیراندازی بر علیه مردم انقلابی ایران صادر کرده بودند در مراجع قضائی مفتوح و این دسته از کارکنان در بازداشتگاه‌های دادگاه‌های انقلاب به سر می‌بردند و یا متواری شده بودند و از طرف دیگر، تقریبا کلیه امرای ارتش شاهنشاهی و جمع کثیری از افسران ارشد، از کار خود معلق و  پرونده آنها نیز در دست بررسی بود تا در صورت برائت، به خدمت مشغول گردند. اما ترویج این شایعه در جامعه و بخصوص در بدنه ارتش، موجب تضعیف روحیه کارکنان ارتش شده بود،  بخصوص اینکه ضد انقلاب با استفاده از واژه‌های وسوسه انگیزی هم‌چون "تشکیل ارتش بی طبقه توحیدی" برخی از نیروهای مسلمان هوادار انقلاب اسلامی را به دلیل آنکه در روزهای حکومت نظامی، خود یا نزدیکانشان به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت عوامل حکومت نظامی قرار گرفته بودند، دستخوش احساسات فردی کرده و این افراد از سر ناآگاهی به این شایعه دامن می‌زدند.

با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه: "نقش ارتش قوی برای یک کشور، حیاتی است. کشور را همیشه سیاستمداران اداره کرده‌اند؛ اما در سخت‌ترین شرایط، سرداران آن  را نجات داده‌اند. اگر ده‌ها سیاستمدار خوب در کشوری مشغول کار باشند، بسازند و بنا کنند و پیش ببریند و آبرو ببخشند، اما سرداران بزرگ و شجاعی نداشته باشند، در شرایط حساس، کشور نابود خواهد شد."[1] از این روی، حضرت امام به رغم تلاش‌های مستمر دشمنان آگاه؛ با توجه به اینکه در آن مقطع زمانی، انقلاب نیازمند یک بازوی مسلح قدرتمند بود تا با شرارت‌های ضد انقلابیون در گوشه و کنار کشور مقابله کند، سعی در حفظ نیروهای ارتش که با خلوص نیت به انقلاب پیوسته بودند، داشت و بزرگترین دلیل برای اثبات این موضع گیری حضرت امام (ره) تعیین روز 29 فروردین سال 1358 به عنوان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. در این فرمان تاریخی آمده است[2]:

"روز چهارشنبه 29 فروردین _1358_ روز ارتش اعلام مى‏شود. ارتش محترم در این روز در شهرستان‌هاى بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتیبانى خود را از جمهورى اسلامى و ملت بزرگ ایران و حضور خود را براى فداكارى در راه استقلال و حفظ مرزهاى كشور اعلام نمایند.
ملت ایران موظفند از ارتش اسلامى استقبال كنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. اكنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامى است و ملت شریف لازم است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانى خود را از آن اعلام نمایند. اكنون مخالفت با ارتش اسلامى كه حافظ استقلال و نگهبان مرزهاى آن است جایز نیست. ما و شما و ارتش، برادرانه باید براى حفظ و امنیت كشورمان كوشش كنیم و به شرارت اشرار و اختلال مفسدان خاتمه دهیم. "[3]

 

این فرمان تاریخی هم‌چون آب بر روی آتش شرارت‌های ضد انقلاب، تاثیر به سزایی در حفظ ارتش و قوام بخشیدن به کالبد زخم خورده آن داشت. شایان ذکر است در ارتباط با اهمیت تعیین روز ارتش حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای در جلسه دیدار خود با جمعی از کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 فرموده‌اند:

" … روز ارتش، یک روز تاریخی پر مضمون و جزو خاطره‌های ماندگار و معنادار به حساب می‌آید. مضمون این روز از این جهت مهم است که بقا و اعتلای ارتش در کشور ما مبداء تاریخ شد. شاید برای جوان‌های ارتش این سخن آموزنده باشد که خیلی‌ها درصدد بودند در آغاز انقلاب، سرمایه‌های ملی را به بهانه‌های مختلف از بین ببرند؛ کما اینکه نسبت به بعضی سازمان‌ها این کار را هم کردند. یکی از سرمایه‌هایی که به نابودی آن کمر بسته بودند، سازمان ارتش بود؛ اما امام بزرگوار ما در جهت خنثی کردن این توطئه، هشیارانه قیام کرد. لذا ارتش به عنوان یک سازمان انقلابی و مومن، وسط میدان آمد."[4]

 


[1] سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه‌ای در مراسم دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، 13/07/1368 .

[2]  . شایان ذکر است انتخاب روز 29 فروردین سال 1358 به عنوان "روز ارتش جمهوری اسلامی ایران" بر اساس پیشنهاد سرهنگ رحیمی و سرهنگ سلیمی به حضور حضرت امام خمینی (ره) و تصویب ایشان صورت گرفته است.

[3] https://www.fardanews.com

[4] بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه‌ای در دیدار با کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران ، 30/10/1374 .

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده