چکیده ی جلسه هم اندیشی به مورخ 10/10/1398 در معاونت علمی و پژوهشی هیئت معارف جنگ

حاضرین : سرتیپ سید ناصر حسینی، سرتیپ نصرالله عزتی، سرتیپ2 مسعود بختیاری، سرتیپ2 عباس فرخی، سرتیپ2 ناصر زنگنه، سرتیپ2 حسن...

عبور از سيروان (47)

اجراي عمليات نفوذي به نوسود آقاي كاظمي و همت و ديگر مسئولين براي انهدام نيروي دشمن در تلاش بودند و...

تبیین توطئه اعتماد زدایی از ارتش

این مقاله با عنوان: "تبیین توطئه اعتماد زدایی از ارتش (در خلال سالهای 59- 1358)" به منظور اطلاع رسانی در...

دریاسالار (34)

سخن نهایی مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ 29 شهریور 1372 در بخشی از بیانات خود چنین فرمودند: «هیچ...

جنگ و زندگی-7

فرمانده جهت بازگوي رفع معايب و نارسائيها مقابل گردان ميايستد، لب به سخن گشود و گفت: به نام خداوند كريم...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-126 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

هفتمین فصل غزل (22)

با من بگو پرنده روشن! بگو بگو آیا مرا به خانه خورشید میبری؟...