ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-125 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

2 – زحمت کشیدن، آموزش دیدن، عرق ریختن و رنج بردن:

خوشبختانه ارتش جمهوری اسلامی در این زمان بهترین دوران عمر خود را می‌گذراند و برای اولین بار در تاریخ خود احساس می‌کند که از هیچ‌چیز جز ایمانش، ملتش، سیاست کشورش، دولتش و رهبر عزیز بزرگ و عالی‌قدرش، اطاعت نمی‌کند، نیرویش متعلق به ملت و دولت است و اگر زحمت می‌کشید، آموزش می‌بینید، عرق می‌ریزید و در نقاط سردسیر کشور در زمستان‌های سرد و نقاط گرمسیری در تابستان سوزان، رنج می‌برید و تحمل می‌کنید، دلتان شاد است که برای ملتتان، مردم نان و مرزهای میهنتان و انقلاب شکوهمندتان اینهمه را تحمل می‌کنید. ارتش ما هیچ‌وقت چنین وضعی را نداشت.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده