جنگ و زندگی-5
شنبه 58/08/10 به دنبال موج مبارزات ضد امپرياليستي تودهها در خيابانها و کوچه و بازار دامنه اين اعتراضات به پادگان امام حسين[1] (فرح آباد سابق) کشيده شد. که به اشکال مختلف از طرف دانشجويان بيان ميشود. از جمله مبارزات دانشجويان وظيفه براي تشکيل شوراها و همچنين جايگزين کردن شعارهاي ضدامپرياليستي به جاي شعارهاي بيمحتوا صبحگاهي بود. اين حرکتها كمكم باعث جنب و جوش تازهاي در محيط پادگان شده بود.

 

انجمن اسلامي پادگان دست به ابتکار تازه‌اي مي‌زند. و با دعوت از معاون چمران مي‌خواهد با ترتيب يک سخنراني و برگزاري نماز وحدت در پادگان جلوي اين حرکات را بگيرد.

روز شنبه ما شاهد برگزاري يک متينگ در پادگان آموزشي امام حسين بوديم بدين ترتيب که حدود ساعت 10 صبح از کليه دانشجويان خواسته مي‌شود که در اين ميتينگ حضور به هم رسانند. البته حضور در اين سخنراني که توسط آقاي خامنه‌اي اجرا مي‌شود كنترل شده بود و کليه يگان‌ها با آمار كامل به ميدان صبحگاه مي‌روند. بعد از ساعتي آقاي خامنه‌اي با تشريفات خاص وارد ميدان شده و آغاز سخن نمودند. بعد از مقدمه‌اي به جريانات کردستان اشاره مي‌كنند و اعلام مي‌دارند که حوادث کردستان و خواسته‌هاي خلق کرد نخست توسط عناصر ضد انقلابي عنوان شده و خلق کرد آلت دست آنان قرار گرفته است، آنان در موقعيتي خواسته‌هاي خود را عنوان کردند که شرايط ايجاب نمي‌کرد و … حال (اشاره به موضوع شوراها البته در لفافه) شما دانشجويان نبايد به ضد انقلاب ميدان داده و آلت دست شويد و خواسته‌هائي را عنوان کنيد که در درجه دوم و سوم قرار دارند. و سپس همه را به «وحدت کلمه» فرا خواندند و خواستند که همگي با خواندن نماز وحدت، همبستگي خود را از دست ندهند. در جريان برنامه دانشجويان، همگي با دادن شعارهاي ضد امپرياليستي روحيه انقلابي خود را در مبارزه با امپرياليست نشان دادند.

در ميان شعارها، وقتي شعار شوراهاي واقعي در نيروي زميني ايجاد بايد گردد، داده شد. فالانژها با تکبير در صدد خنثي کردن شعار برآمدند و ماهيت ضدشورائي خود را براي چندمين بار نشان دادند بعد پايان سخنراني و قبل از شروع نماز «وحدت» تعدادي از  دانشجويان محل را ترک گفتند. ظهر همان روز در اخبار ساعت 1400، راديو اعلام کرد «در پادگان امام حسين حدود 1800 دانشجو به امامت آقاي خامنه‌اي نماز وحدت را برگزار کردند. مي‌گذريم از آن که تعدادي از دانشجويان به عنوان اعتراض محل نماز «وحدت» را ترك نمودند.

افراد ناآگاه دست به اعمال مذبوحانه‌اي در پادگان زده و اقدام به تفتيش عقايد به نوع جديدي مي‌نمود به اين ترتيب که در بعضي گروهان‌ها ساک‌هاي دانشجويان را گشته و کمدها را زير و رو مي‌كردند. آن‌ها در کمد به دنبال چه چيزي بودند. آيا همان تعهدنامه روز اول که دانشجويان را موظف به طرز تفکر دلخواه خودشان کرده بود برايشان کافي نبود!

روز يکشنبه 9/10/58: در يکي از گروهان‌ها که دانشجويان وظيفه دست به تشکيل شوراي دانشجوئي زده بودند و اساس نامه شوراي خود را در تابلو اعلانات نصب نموده بودند عوامل ضد شورائي پس از پاره نمودن اساس‌نامه اعلام داشتند تشکيل شوراها در مقطع فعلي تضعيف ارتش و عملي ضد انقلابي است و در رابطه با اين عمل تهديدنامه تيمسار فلاحي را در مورد بي‌انضباطي، تمرد از سلسله مراتب و شوراها در ساير گروهان‌ها نصب نموده و اعلام داشتند در صورتي كه تخطي از اين اوامر انجام گيرد، عاملين به عنوان ضد انقلاب معرفي مي‌شوند.

دوشنبه 10/10/58: به دنبال گشتن ساک‌ها در بعضي گروهان‌ها در يکي از گروهان‌ها، دانشجويان تصميم مي‌گيرند. به عنوان اعتراض به اين عمل با بردن ساک‌هاي خود به ميدان صبحگاه در افشاي مرتجعين بکوشند. اين عمل با پشتيباني ساير گروهان‌ها همراه شد و دانشجويان با دادن شعار «تفتيش عقايد، به هر رنگ و به هر شکل محکوم است» اين عمل را محکوم مي‌نمايند. ضمناً سرهنگ صادقيان در جمع دانشجويان معترض که معتقد بودند گشتن ساک‌ها از طرف «ضد اطلاعات» بوده، اعلام مي‌دارد. ضد اطلاعات هنوز در ارتش تشکيل نيافته ولي در آينده جهت حفاظت از اطلاعات سازماني تشكيل خواهد شد و اين ادعاي شما صحت ندارد. ولي طبق نظر دانشجويان ضد اطلاعات در پادگان دائر بوده و عناصر آن در تمام گروهان‌ها انجام وظيفه مي‌نمايند.

سه‌شنبه 11/10/58 در يکي از گروهان‌ها، دانشجويان چند اعلاميه افشاگرانه در گروهان نصب نموده بودند. که از طرف فرمانده گروهان کنده مي‌شود. دانشجويان در مقابل اين عمل دست به اعتراض زده و از شرکت در کلاس‌ها خودداري مي‌نمايند. در نتيجه فرمانده گروهان مجبور مي‌شود دوباره اعلاميه را در جاي خود نصب نمايد!

 

از همهمه و زمزمه ياران نواي خوش اعتراض گوش را نوازش مي‌داد.

– چرا نشسته‌ايم، سرکشي صدام حسين چه ها مي‌كند. تعهدات مرزي دولتين بين ايران و عراق که موسوم به قرارداد 1975 الجزاير معروف است ملغي کرده ادعاي حاکميت بر اروندرود را دارد.

– از راديو بي‌بي‌سي (B.B.C) شنيده‌ام که صدام حسين در جمع وزراي خارجه کشورهاي عربي ضمن درخواست کمک و ياري از آنها اعلام داشت خاکمان را ايران بازپس مي‌گيريم. يادآور اينکه عراق پس از عقد قرارداد 1975 همواره مدعي بود که قرارداد ياد شده به نفع ايران بوده و عراق تحت فشار سياسي آن را امضاء کرده است. شرايط اينگونه برخورد عمدتاً به منظور زمينه‌سازي براي طرح حاکميت عراق بر اروندرود بوده است که از مطامع ديرينه اين کشور است. به دليل موقعيت جغرافيائي عراق و اهميت وافر در دسترسي و تردد اين کشور در خليج فارس که امري حياتي در اقتصاد براي عراق است و همچنين امکان آزادي عمل کامل در رودخانه اروندرود را دارد.

از نظر حاکمان دولت عراق، موقعيت جغرافيائي کشور عراق به ويژه سرزمين‌هاي شرق آن همواره وضعي مخاطره‌آميز را يادآوري مي‌کنند. زيرا قواره جغرافيائي عراق به گونه‌اي است که مراکز حياتي آن چون بصره (مرکز اقتصاد در فاصله 23 كيلومتري) و بغداد (مرکزسياسي در فاصله140  كيلومتري) و کرکوک (مرکز نفتي در فاصله 160کيلومتر) از مرزهاي غربي ايران قرار دارند. که با هرگونه حرکت نظامي از سوي ايران مي‌توانند با خطر جدي مواجه شوند. بر اين اساس عمق بخشيدن به سرزمين‌هاي شرقي و ايجاد تأمين براي مراکزي چون بصره،  بغداد، کرکوک، از جمله مطامع و مقاصد اهداف سياسي صدام حسين بوده است. همچنين از اخبار واصله براي ما مشهود گرديد که صدام حسين رجزخواني بسيار کرده. از جمله در تاريخ 18/1/59 يعني زمان قطع ارتباط ايران با آمريکا اعلام داشت که ايران بايد از سه جزيره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي خارج شود. و چندي بعد نيز در يک سخنراني تأکيد کرد که عراق آماده است اختلافات خود را با ايران با زور حل كند. به همين منظور موضع‌گيري‌ها، تحرکات مرزي ارتش عراق نيز افزايش يافت، تجاوزات هوائي، تيراندازي‌هاي سبک و سنگين بسياري به داخل خاک ايران انجام شد. درگيري‌هاي مرزي پراكنده و اعزام گروه‌هاي گشتي، استقرار چند تيپ موشکي زمين به هوا در مناطق بسيار حساس مرزي، و ايجاد مشکلات فراوان در مرز براي ما مسلم گرديد، که صدام حسين در نظر دارد که به خاک مقدس ايران تهاجم کند!

 

رزمندگان سلحشور هر لحظه خود را براي اجراي مأموريت آماده مي‌نمودند. و از جانفشاني در راه سياست‌هاي انقلاب لذت مي‌بردند و انتظار سركوب هر گونه تجاوز را داشتند. سرانجام به خوابگاه نظاميشان پناه برده و در بستر آرامش شب همگام و همراه شدند.

سياهي شب در دل سپيد روز فرح‌انگيز فرونشست. نسيم و هواي مطبوع سحر و عطر گل‌هاي وحشي به مشام نگهبانان و پاسداران شب مي‌رسد. و صداي مؤذن وحي الهام آسماني را به کوي ياران نجوا مي‌داد. بانگ هشدار دهنده شيپور بامدادي به سمع رزمندگان رسيد.

برپا خيزيد صبحدم ديگري پديد آمده است. ياران، کار و تلاش در انتظار است. رزمندگان با جست خيز ورزشکارانه آسايشگاه را رها کرده و در منطقه تجمع يگان جمع شدند. پس از قرائت دستور يگان و اجراي بازديد فرمانده. يگان‌ها روانه ميدان صبحگاهي شدند و يک جا در زير پرچم سه رنگ و مندرج به آرم جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته افسر سرنگهبان فرمان داد: به پايداري جمهوري اسلامي ايران تکبير. صداي طنين انداز ملکوتي و فرياد جانسوز دشمن کش و بت‌شکن زمان سر دادند. الله اکبر خميني رهبر …! مراسم صبحگاهي خاتمه يافت.

 

 منبع: جنگ و زندگی، پزشکی طوسی، سید بهاالدین، 1389، ایران سبز، تهران

 

 


[1] – در اين پادگان مشمولين ليسانس به بالا كه آموزش اوليه‌ي رزمي مي‌بينند، تحت عنوان دانشجوي وظيفه مي‌باشند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده