هفتمین فصل غزل (17)
امشب به آتش میکشم خود را امشب که سرشار از غم و دردم یکعمر راهرفته را امشب باید میان شعله برگردم

کوچ

مجتبی تونه ای

امشب به آتش می‌کشم خود را امشب که سرشار از غم و دردم

یک‌عمر راه‌رفته را امشب باید میان شعله برگردم

امشب تمام دردهایم را در سینه پنهان می‌کنم شاید

شاید که گر گیرد تمام من آتش بگیرد این دل سردم

ای عشق یاری کن مرا امشب، امشب که سرشار از غم و دردم

تنها تو را کم دارم و دارم، دنبال دستان تو می‌گردم

امشب به آتش می‌کشم خودرا امشب که شب‌مانده است و دیگر هیچ

حس می‌کنم هنگامه کوچ است با دردهای شعله پروردم

 

 

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده