ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-121 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت

 

35 – تلاش‌های دوران جنگ و مجاهدت‌ها:

نیروی نظامی‌اش نیز همین‌طور است. جوان نظامی ما امروز با برخورداری از جوانی، بالباس عزت و شوکت نظامی و با محبوبیتی که امروز نظامیان به خاطر تلاش‌های خود در دوران جنگ تحمیلی در میان مردم ما دارند و مردم به آن مجاهدت‌ها احترام می‌گذارند؛ شیوه‌ی پارسایی و پاک‌دامنی و رعایت تقوا و دین را جزو وظایف خود می‌شمرد. این ویژگی بسیار مهم و باارزشی است.

36- آماده‌سازی فداکارانه ابزار و تجهیزات نظامی از آفندی و پدافندی:

البته افتخارات نیروی هوایی بعد از شروع جنگ تحمیلی، یکی پس از دیگری فضای کشور را روشن کرد: دفاع جانانه‌ای که کردند، آماده‌سازی فداکارانه‌ای که نسبت به ابزار و تجهیزات نظامی از آفتدی و پدافندی، انجام دادند و آماده‌به‌کاری عناصر برای حضور در جبهه‌های خطرناک، هرکدام افتخاراتی است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده