ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-120 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - شهیدان نهاجا؛ ستارههای درخشان و مردان شجاع و مؤمن: شهیدانی که در این نیرو جان خود را - که جزو قیمتیترین جانها بود - درراه دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و میهن عزیز فدا کردند، ستارههای درخشانی هستند که چشمها و دلها را بهسوی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجذوب میکنند.

البته این مردان شجاع و مؤمن، این‌طور نبود که فقط در جنگ با دشمنان در برهه‌ای، از خود شجاعت نشان دهند و به شهادت برسند؛ این جوانان و جوانمردان از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و از هنگامی که ارتش جمهوری اسلامی ایران احساس کرد با مردم و در کنار مردم و برای مردم است و از آن لحظه‌ای که ملت انقلابی و مؤمن ایران احساس کرد نیروهای مسلحی از او دفاع می‌کنند که می‌تواند به‌طور کامل به آنها اعتماد کند، تلاش خود را آغاز کردند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده