ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-117 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - جلوگیری یک تیپ از لشکر (۹۲)، در مقابل سه لشکر عراقی: من روزی را که در همین مناطق نزدیک اهواز، یک تیپ از همین لشکر، در مقابل سه لشکر عراقی، مستقرشده و از پیشروی آن لشکرها جلوگیری کرده بود، فراموش نمیکنم.

بعدازآنکه دشمن با غافلگیری و با تهاجم همه‌جانبه از همه‌ی مرزهاشمال و جنوب و منطقه میانی توانست مرز را بشکند، یکی از نقاطی که توانست خود را با سرعت جمع‌وجور کند و جلو پیشروی نیروی متجاوز را که از همه طرف حمایت و تأیید می‌شد؛ هم تأیید نظامی، هم تأیید سیاسی و … بگیرد، همین منطقه بود. یک تیپ لشکر ۹۲ زرهی در اینجا و یک تیپ دیگرش در دزفول، هرکدام توانستند در مقابل چند لشکر مجهز بایستند. دیروز که من از خرمشهر برمی‌گشتم، مناطق استقرار این لشکر و این تیپ و مناطق استقرار لشکرهای دشمن متجاوز را می‌دیدم و به کسانی که همراه بودند، نشان می‌دادم و می‌گفتم: این، یک سابقه‌ افتخارآمیز، ناشی از ایمان و احساس مسئولیت است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده