بازدید امیر دریادار حبیب الله سیاری از هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
امیر دریادار حبیب الله سیاری؛ رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران روز نهم دی ماه 1398، با پیش کسوتان و فرماندهان دفاع مقدس حوزه مرکزی هیئت معارف جنگ دیدار کرد.

در این دیدار ونشست صمیمی، ابتدا امیر سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران خوش آمد گفته و اهمیت پاسداشت حماسه نهم دی ماه، روز بصیرت را یاد آور شد و در ادامه سخنان خود از بذل عنایت امیر فرماندهی محترم کل ارتش، امیر سیاری و کلیه سلسله مراتب اجا نسبت به معارف جبهه و جنگ و یادگاران و قهرمانان دفاع مقدس تقدیر و تشکر نمود.

امیر دریادار سیاری که خود از یادگاران و قهرمانان دفاع مقدس است، در این نشست صمیمی در جریان عملکرد ارزشمند هیئت معارف جنگ در سال جاری قرا ر گرفته و طی بیاناتی اظهار داشت: این فعالیت ها برای کارکنان ارتش به ویژه نسل جوان ضروری است تا با حماسه ها و ایثار گری های پیشکسوتان خود در ارتش آشنا شوند و از تجارب آنان در مراحل خدمتی بهره گیرند .

ایشان در گفتگو با هم رزمان خود به فراز هایی از خاطرات دوران افتخار آمیز دفاع مقدس پرداخت و آمادگی، اقتدار و روحیه شهادت طلبی امروز ارتش را مرهون تجارب و  حماسه آفرینی های دوران دفاع مقدس بیان نمود. در خاتمه این دیدار، امیر سیاری از بخش های مختلف هیئت معارف جنگ  بازدید به عمل آورد

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده