از هویزه تا آتش بس-28
اكثر شهرهاي ايران خصوصاً تهران زير آتش بمباران هواپيماهاي دشمن قرار داشت و نگراني و اضطراب عميقي همه شهرها را گرفته بود. اطراف شهر قزوين چندين بار توسط راكت هاي هواپيماهاي دشمن بمباران شده. صدام كه از روبرو شدن با قواي اسلام ضعف داشت، با زدن شهرها توسط توپخانه و هواپيما و موشكها ميخواست دولت جمهوري اسلامي ايران را مجبور به يك صلح و آتشبس تحميلي نمايد. ايران هم متقابلاً بغداد را بمباران و چندين موشك زمين به زمين پرتاب نمود كه مورد حيرت تمام كشورهاي جهان قرار گرفت.

اجراي عمليات بدر

در ساعت 23:30 مورخه 20/12/63 با رمز يازهرا تك گسترده‌اي از داخل هورالعظيم با شركت لشكر 28 و لشكر 21 حمزه و تيپ 23 و تيپ 55 هوابرد ارتش و لشكرهاي عاشورا و محمد رسول ا… از سپاه عليه نيروهاي عراقي به نام عمليات بدر صورت گرفت.(شكل 23)

تك از يك منطقه بسيار مشكل و نامناسب و از داخل ني‌زارهاي هور صورت گرفت. دشمن از قبل اطلاعات لازم در مورد حمله نيروهاي ايراني داشت، بنابراين منطقه مذكور را از نظر استحكامات و مواضع پدافندي بسيار محكم نموده و نيروهاي تقويتي زيادي را در آنجا مستقر نموده بود، ولي با تمام اين ويژ‌گيها نيروهاي دلاور و شجاع و ايثارگر خودي خيلي سريع خطوط اوليه پدافندي دشمن را شكسته و تلفات زيادي به آن وارد نموده و اسراي زيادي گرفتند.

 به دليل موانع زياد و آتشهاي انبوه دشمن قرارگاه نجف كه در جناح شمالي تك مي‌نمود، نتوانست به پيشروي خود ادامه دهد. دشمن با استفاده از آتشهاي انبوه توپخانه و به كاربردن تانك هاي زياد و كسب برتري هوايي پاتك شديدي عليه نيروهاي خودي انجام داد كه با وجود مقاومت سرسختانه رزمندگان اسلام به دليل فشار و آتش شديد دشمن بالاخره نيروهاي ايراني عقب‌نشيني كردند و به محل اوليه خود مراجعت كردند.

اين عمليات در مورخه 27/12/63 خاتمه يافت و در همان شب فرمانده نيرو، سرهنگ صياد شيرازي، با احضار كليه فرماندهان در قرارگاه كربلا عمليات را تشريح نموده و دستور داد فعلاً برابر اوامر فرمانده كل قوا (امام) بايد تا آخرين قطره خون ايستادگي كرده و با دشمن متجاوز بجنگيم. ضمناً مواردي را به شرح زير تأكيد نمودند:

– گردانهاي خط‌شكن بيشتري از داوطلبين تشكيل شود.

–  لشكرهايي كه در عمليات شركت داشتند براي بازديد و سان من آماده باشند.

 

 وي در پايان از مقاومت و ايثار و ازخود گذشتگي كليه رزمندگاني كه در عمليات بدر شركت داشتند قدرداني نمودند.

 

شكل 23: منطقه عملياتي بدر

 

آغاز سال 1364 و ادامه بمباران شهرها

همانند سالهاي پيش نتوانستم عيد امسال يعني سال 64 را در منزل باشم. مرخصي ها آزاد شد و مقرر گرديد تا مراجعت سرگرد رسولي مقدم من در منطقه باشم. نامبرده در مورخه 6/1/64 از مرخصي مراجعت كرد و من روز 7/1/64 به مرخصي اعزام شدم.

اكثر شهرهاي ايران خصوصاً تهران زير آتش بمباران هواپيماهاي دشمن قرار داشت و نگراني و اضطراب عميقي همه شهرها را گرفته بود. اطراف شهر قزوين چندين بار توسط راكت هاي هواپيماهاي دشمن بمباران شده. صدام كه از روبرو شدن با قواي اسلام ضعف داشت، با زدن شهرها توسط توپخانه و هواپيما و موشكها مي‌خواست دولت جمهوري اسلامي ايران را مجبور به يك صلح و آتش‌بس تحميلي نمايد.

ايران هم متقابلاً بغداد را بمباران و چندين موشك زمين به زمين پرتاب نمود كه مورد حيرت تمام كشورهاي جهان قرار گرفت. كليه پروازهاي خارجي ملغي شده، ولي با آمدن دبير كل سازمان ملل خاوير پريزدوكئويار به تهران و سفر وي به بغداد وضعيت كمي ساكت شد.

پس از مراجعت از مرخصي مشاهده كردم كه لشكر 81 مجدداً به منطقه جنوب مراجعت كرده و نيروهاي اسلام در تدارك حمله جديدي هستند و مرتباً راديوهاي بيگانه اين مطلب را تكرار مي‌كنند.

با اكيپ‌بندي و اعزام دانشجويان دافوس به يگانها آموزشهاي شبانه و راه‌پيمايي و تمرينات رزمي اجرا مي‌گرديد و من هم چندين شب براي بازديد از يگانها به مأموريت اعزام شدم. تانك ها و تجهيزات مهندسي و يگان‌هاي پل سريعاً جابجا  مي‌شدند و هوا كم‌كم رو به گرمي مي‌رفت.

پس از مدتي، يك روز مشاهده كردم كه چهار فروند هواپيماهاي ايراني مواضع دشمن را شديداً بمباران كردند. البته هواپيماها در ارتفاع بسيار كم و به صورت سينه مال عمليات آفندي خود را انجام مي‌دادند. عراق هم متقابلا كليه مناطق عملياتي به خصوص قرارگاه هاي تيپ و لشكرها را شديداً بمباران ‌كرد.

سنگر جديدي به من و سرهنگ عيسي احمدي (رئيس ركن 1 تيپ4 كه اخيرا از ستاد نزاجا منتقل شده بود) واگذار شد. ما هم وسايل لازم را براي اقامت طولاني تدارك ديده بوديم. قرار بود كه من از تاريخ 28/1/64 الي   30/1/64 به منظور ترفيع سرهنگ دومي آزمون عقيدتي سياسي كه شامل كتاب تاريخ سياسي و رساله نوين امام است، بِدَهم كه به علت مأموريت يگانها بعد از عمليات بدر اين آزمون به تعويق افتاد.

همان طوري كه قبلاً ذكر كردم، در عمليات بدر رزمندگان اسلام به علت برتري هوائي و آتش دشمن نتوانستند اهداف خود را كه تصرف نموده بودند نگهداري كنند، گرچه اين عمليات تلفات و خسارت زيادي به دشمن وارد كرد.

 

منبع: از هویزه تا آتش بس، نوجوان، امرالله، 1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده