ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-114 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - زحمات و بیخوابیها و تلاشها و عرق ریختنها و تن به مرگ دادنها و از دشمن نترسیدنها و گریههای نیمهشب ارتشیان: ارتش در جنگ هشتساله و پیش از آن و همچنین بعد از جنگ تا امروز، وظایف دشواری را متحمل شده، تلاش زیادی کرده، میدانهای خوبی را پیموده و کارهای بزرگی انجام داده است. در طول هفده سالی که از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون میگذرد، شخصیتهایی در ارتش بودهاند که حقیقتا در میدان مجاهدت و فداکاری، صادقانه وارد شدند.

الحمدالله… ارتش به جایگاه خودش برگشت و شما در این هفده سال، خیلی زحمت کشیدید. در بین شما کسانی هستند که من آنها را می‌شناسم و سال‌ها در میدان جنگ دیده‌ام و زحمات و بی‌خوابی‌ها و تلاش‌ها و عرق ریختن‌ها و تن به مرگ دادن‌ها و از دشمن نترسیدن‌ها و گریه‌های نیمه‌شبشان را از نزدیک مشاهده کرده‌ام. بارها نقل کرده‌ام که در زمان جنگ وقتی در داخل یگان‌های نیروی زمینی حرکت می‌کردم، افراد را در چند کیلومتری دشمن زیر آتش شدید می‌دیدم که اگر کسی آن مناظر را ندیده باشد، سخت است که چنین صحنه‌هایی را باور کند.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده