هفتمین فصل غزل (5)
اگرچه خانه پر از عکس و نام و نامه توست غریب شهری و زخمت شناسنامه توست

شکوفه زخم

محمدرضا احمدی فر

اگرچه خانه پر از عکس و نام و نامه توست

غریب شهری و زخمت شناسنامه توست

تو از کدام بهاری، توای شکوفه زخم

که عطر خانه‌ام از جانماز و جامه توست

هنوز داغ تو تازه است مثل رنگ انار

و رودخانه چشمان من ادامه توست

دوباره من غزل عاشقانه خواهم گفت

و عاشقانه‌ترین شعر من چكامه توست

همیشه چشم‌به‌راه توأم که برگردی

هزار پنجره در انتظار نامه توست

 

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده