هفتمین فصل غزل (4)
تر شد هوای حنجره ام تا صدا رسید عالم تمام چشم شد آیینه تا رسید

بوی ستاره

محسن احمدی

تر شد هوای حنجره ام تا صدا رسید

عالم تمام چشم شد آیینه تا رسید

خورشید در نگاه به مشرق تپیده ام

یک چشمه خون شد و به تماشای ما رسید

در ساز سینه ام که نفس پاره میشود

فریاد ناله سر زد و تا ناكجا رسید

آدم شهید گندم دوزخ زران نشد

شوق بهشت خواهی او تا خدا رسید

این خانه بوی خندۂ گل می دهد هنوز

بوی ستاره ای که به آیینه ها رسید

صد سایه از قیامت نعشت گذشته است

تا نگذری زخود نتوان هیچ جا رسید

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده