ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-109 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مهم و باارزش و شجاعانه بودن زحمات نداجا در طول این چند سال دفاع مقدس: امروز، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و جمعی از برادران این نیرو، در این جمع حضور دارند، زحمات آنها در طول این چند سال - چه در اوایل جنگ، چه بهخصوص در اواخر جنگ و چه در بین این دو مقطع - مهم و باارزش و شجاعانه بود.

برادران توجه کنند که دریا منطقه حساس، و خلیج‌فارس نقطه مهمی است. دشمنان با سندرم‌های طمع‌کار به این نقطه چشم دوخته‌اند و برای حفظ منافع نامشروع و ناحق خود، از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، ناوگان‌ها و نظامیان خود را به این منطقه آورده‌اند و می‌آورند. این، تهدیدی علیه ملت‌ها و کشورهای این منطقه و به‌خصوص تهدیدی علیه جمهوری اسلامی است؛ هوشیار باشید.

  1. تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و شهدا، برگه‌ای زرین افتخارات گذشته‌ی نداجا:

امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بهترین وضعیت خود در طول ده سال گذشته است. ما همه‌ی وضعیت‌های گوناگون در این نیرو را به‌دقت زیر مطالعه داشته‌ایم. برگه‌ای زرین افتخارات گذشته‌ی این نیرو تلاش‌هایی که کردید، شهدایی که دادید، مجاهدت‌هایی که نمودید.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده