از هویزه تا آتش بس-19

شور و شوق عجيبي در نيروها و در سطح مملكت به وقوع پيوسته بود. همه خودروها چراغ روشن حركت ميكردند....

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - به استقبال دشمن شتافتن، مثل جوان دلاور این خانه: خدا را شکرگزاریم که این...

عبور از سيروان (26)

پاكسازي دشه و درهتين (3) روزهاي بعد متوجه شدم يكي از افراد مورد نظر ايشان آقاي خورشيدي است كه از...

هفتمین فصل غزل (1)

دل بود و غبار و ناله های منتشر در باد دو پلک خسته و تکرار بی پایان آن فریاد...

دریاسالار (13)

تیمهای عملیات ویژه تا ساعت 22:00 مورخ 15/8/1359 اقدام به نصب و جاسازی مهمات تخریبی نموده و در ساعت 23:00...

دلاورمردان روزهای سخت-24

همینطور که ما در حال تیراندازی بودیم و صدای یا زهرا یا حسین شنیده میشد، راننده خودرو که دستهایش را...