ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-104 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت

16 – سرگرم بودن به هفت سال دفاع قهرمانانه و شجاعانه از مرزها:

خیلی خوشحالم و خدا را سپاس‌گزار که یک‌بار دیگر این توفیق را یافتم که در این مراسم امیدبخش و پرشور و دلنشین شرکت کنم؛ مراسمی که در آن جمعی از بهترین جوان‌های این کشور در کسوت مقدس پاسداری از مرزهای میهن اسلامی با آموزش کافی، مسئولیت و نشان می‌یابند و فارغ‌التحصیل می‌شوند و هم‌چنین عده‌ی دیگری، تحصیلات خودشان را با نشا ارتشی، با سردوشی که نشان مسئولیت است، آغاز می‌کنند و من هر وقت در مراسم دانشکده افسری حاضر می‌شوم، احساس شادمانی می‌کنم و شیرین‌ترین و زیباترین مراسم ارتشی برای من همین است و این حاکی از یک حقیقت بزرگ است و آن این است که ارتش جمهوری اسلامی ایران، این سازمان عظیم و کارآمد، که امروز سنگین‌ترین بارهای مسئولیت را از بعد از تشکیل یک ارتش منظم در این کشور، بلکه حتی در طول زمان بیشتر بر دوش گرفته. این ارتش نام‌آور، که امروز به هفت سال دفاع قهرمانانه و شجاعانه خودش در مرزها سرگرم است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده