ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-100 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 10- جایگاه شهدای ارتش:

 

شما بدانید، پدران شما که شهید شدند، ستاره های درخشان میهن ما هستند و پدران شما باعث شده اند که این انقلاب در هفتمین سالگرد خود، استوارتر و عمیق تر در دنیا جلوه گر باشد.

در آفریقا و در تمامی جهان تحت ستم، میلیونها کودک از پدران شما تقدیر می کنند؛ زیرا پدران شما پرچم مبارزه ملتها را بر دوش کشیدند و مبارزه کردند و در این راه شهید شدند و فرقی نمی کند که پدران شما کجا شهید شده اند. مهم این است که پدران شما شهید راه آزادی ملتها هستند و من به شما اطمینان می دهم که آنان در رساندن را آزادی به ملت ها موفق بودند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده