ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-99 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 9- جانفشانی ایثارگرانه:

پرسنل نظامی ما هم امروز یکی از اقشار مهم این ملت هستند که ایثارگرانه جان‌فشانی می‌کنند و افتخار می‌آفرینند. امروز دلاوری‌های ارتش ما در برابر مردم و دوستان و علاقه مندان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، نمود چشم‌گیری دارد.

پرسنل این پایگاه (شهید نوژه) از بدو جنگ تحمیلی، افتخارات بزرگی را کسب کردند و در سایه این افتخارات پیروزی‌های چشمگیری نصیب جمهوری اسلامی‌شده است. البته حفظ یک افتخار و پیروزی دشوارتر به دست آوردن آن است، زیرا که دشمنان این انقلاب نمی‌خواهند افتخارت حفظ شود و نمی‌توانند آن را تحمل کنند بنابراین، برای حفظ این ارزش‌های الهی و امتحانات باید دائما تلاش شود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده