ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-97 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - شهیدان عزیز دانشکده افسری در میدانهای جنگ تحمیلی: شما عزیزانی که امروز فارغالتحصیل شدید و همینطور شمار عزیزانی که امروز به این دانشکده راه یافتید، باید فضل خدا را همیشه شامل حال خودتان و این ملتی که از آغوش آن به این دانشکده آمدید، بدانید.

دانشکده افسری یکی از موفق‌ترین یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی، بعد انقلاب تاکنون بوده است. مطلوب این‌که از «سرتیپ نامجو» فرمانده اسبق این دانشکده که زحمات زیادی کشید و این دانشکده را با شکل شایسته آماده‌به‌کار کرد و برنامه‌ریزی مرده یاد کنیم. همین‌طور از شهیدان عزیز دیگری که این دانشکده در میدان‌های جنگ تحمیلی داده است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده