گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

دلاورمردان روزهای سخت-17

ضد انقلاب که مسجد را مملو از نمازگزاران ارتشی دیدند، فرصت را مغتنم دانستند و دست به کاری بی شرمانه...

از هویزه تا آتش بس-12

در همان لحظه اول راننده (سرباز عباسي) و سرگرد معافي بيهوش شده و ناگهان لندرور به كوهي از آتش تبديل...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-98 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 8- شهید شدن عزیزان دانشکده افسری در...

عبور از سيروان (19)

حركت به كرمانشاه در نيمة ارديبهشت ماه سال 59 ؛ يعني حدود 45 روز پس از تعويض گردان 139 مجدداً...

دریاسالار (6)

موقعيت ژئوپليتيك ايران ايران از نظر جغرافيايي و فرهنگي، قلب غرب آسیا است. پيشينه فرهنگي ايران نسبت به ساير كشورهاي...

بازخوانی جنگ تحمیلی (62)

تصاویر (8) خدمت داوطلبانه روزهای اول جنگ در لشکر92 زرهی– 16/8/1359...

دلاورمردان روزهای سخت-16

دسته اول به فرماندهی اینجانب و ستوان حسن هداوند میرزایی برای ارتفاعات شمالی (ارتفاعات لیلانه)، دسته دوم به فرماندهی شهید...

از هویزه تا آتش بس-11

در هنگام مراجعت از شناسايي سرعت قايق زياد بود و ما هم با روحيه خوب مشغول تماشاي رودخانه و حاشيه...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-97 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - شهیدان عزیز دانشکده افسری در میدانهای...

بازخوانی جنگ تحمیلی (61)

تصاویر (7) نمونهای از وضع آموزش واحدها در لشکر1 پیاده مرکز – بهمن 1358...

عبور از سيروان (18)

تعويض گردان از پاوه در مدت سه ماه مأموريت گردان، افراد يگان ما به علت كمبود امكانات بهداشتي و نامناسب...

دریاسالار (5)

پ ـ ژئوپليتيك خليج فارس، ايران و آمریکا (تهديدها و فرصتهاي فراروي جمهوري اسلامي ايران) منطقهاي كه از زمانهاي گذشته...