ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-96 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 6- تلاش و مشغول به کار بودن بر روی یک ناو در آبهای جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان و تهدید کنندگان:

نیروی دریایی ما مأموریت حساس و مهمی را برعهده دارد و تهدید دشمنان در این ناحیه یک تهدید جدی است و این شما هستید که باید با حضور خود و فعالیت شبانه روزی و خستگی ناپذیر و نیز تلاش و ابتکار، حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب های خلیج فارس و دریای عمان را یک حضور فعال و مؤثر بسازیم و در مقابل تهدید دشمنان با قامت رسا و مقاوم از حقوق ملت ایران دفاع کنید. مردم شما را دوست دارند و ارتش را از برادران عزیز و فداکار خود می دانند. از این رو در جبهه های زمینی و صحنه نبرد هوایی می بینیم که دیگر برادران نظامی شما چه ارتشی و چه سپاهی و چه بسیج گسترده مردمی به فعالیت هماهنگ با شما اشتغال دارند. یک لحظه درنگ، یا یک گام سست شما این حرکت هماهنگ را ضربه پذیر می سازد همه ما باید در هر جا که هستیم چه در این قسمت نیروی دریایی و یا نقطه ای دیگر از آن و یا در سایر قسمت های نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر لحظه موضع خود را محترم شمرده و آن را حفظ کنیم. موضع فرماندهی و فرمانبری، موضع فنی، جنگی و عملیاتی، همه در مجموع یک حرکت هماهنگ را تشکیل می دهند و دست نیرومند انقلاب اسلامی ایران را مجسم می کند.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده