ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-95 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 4 - نقش دانشکده افسری در دفاع مقدس:

شما دانشجویان دانشکده افسری آزمایش خوبی را داده‌اید و هرگز چهره فرمانده پیشین شما سرتیپ شهید نامجو از خاطره‌ها محو نشده و نخواهد شد. شما برادران به خود ببالید که برای خدا و شرف و افتخار ملت ایران و برای تداوم انقلاب عظیم جهانی و تاریخی خود، جان‌فشانی می‌کنید. امروز این انقلاب به رزمندگانی فداکار، چون شما نیازمند است و ملت، منتظرانه و متوقعانه به شما چشم دوخته است، زیرا گرگان درنده و قلدران نامدار عالم، حاضر نیستند ملتی را مستقل و بر پای خود ایستاده ببینند.

۵- پیوند خوردن تلاش و فعالیت کارکنان نداجا با تلاش میلیون‌ها برادر و خواهر در سراسر کشور:

بی‌شک تلاش و فعالیت شما عزیزان است که با تلاش میلیون‌ها برادر و خواهر شما در سراسر کشور پیوند می‌خورند و سیل عظیم فعالیت عمومی ملت ایران را پدید می‌آورند. شما برادران که در این نقطه و در آب‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان و تهدیدکنندگان بر روی یک ناو به کار و تلاش مشغول هستید، بخشی از بار انقلابی ملت ایران را بر دوش دارید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده