ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-89 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم - هم سو و هم دل بودن با مردم:

یک‌بار دیگر در حضور برادران عزیز و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران، یاد شهدای عزیزی که دانشکده افسری را به شکلی که مناسب با نظام اسلامی و توقعات مردم مسلمان آراستند و اداره کردند را، گرامی می‌داریم. شما عزیزانی که در این مرکز به تحصیل مشغولید یا فارغ‌التحصیل شده‌اید و به‌افتخار افسری نائل شدید، ازجمله عزیزترین فرزندان این ملتید. امروز ارتش در چشم مردم عزیز است، و مردم برای آنها که پنج سال قهرمانانه دفاع کرده‌اند، ارزش زیادی قائل‌اند، حق هم همین است. یک ملت مگر از ارتش خود چه چیزی را توقع دارند؟ توقع ملت این است که ارتش با آنها هم‌سو و هم دل باشد، و ارتش صادقانه نشان داده که این‌گونه است. توقع ملت این است که ارتش برای ملتی که جوان‌هایش همه مبارزند و سربازانش در سطح ملت گسترده‌اند، مثل نوک پیکانی باشد و ارتش بوده است. در جنگ، در مقابل تهاجم دشمن، در دفاع از مرزها و شهرها، ارتش ما یک آزمایش ارزنده و درخشانی را نشان داد. لذا ملت هم باید از چنین ارتشی متشکل باشد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده