گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/08/98 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) به مدت 32 ساعت و به استعداد 816 نفر در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا برگزار گردید.

این دوره با بکارگیری تعداد 8 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 38 ساعت نفر از تاریخ 18/08/98 تا 27/08/98 به مدت 8 روز اجرا شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده