بازخوانی جنگ تحمیلی (50)
جنگیدن تا آخرین توان و نرسیدن به هدف موجب شد که برادر محسن رضایی طی نامهای تقاضای صد دستگاه تانک، صد دستگاه نفربر، ده گروهان توپخانه و سی قبضه توپ ضدهوایی شیلکا از نیروی زمینی ارتش نماید. این نامه در مورخ 7/7/1365 نوشته شده و توسط برادران محسن رفیقدوست، برادر غلامعلی رشید و سنجقی در تهران ابتدا به فرماندهی جنگ و شورایِ عالی دفاع ارائه میشود. چون نتیجه نمیگیرند به حضور امام خمینی(ره) ارائه میشود. امام(ره) دستور واگذاری میدهند. فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ حسین حسنیسعدی هم میگوید: ما خودمان برنامه داریم و قادر به واگذاری آنها به سپاه نیستیم. از کجا برداشت کنیم! از کدام انبار برداریم!

فرماندهی جدید نزاجا (3)

نتیجه بحث‌ها و صحبت‌های آقای رفسنجانی وضعیت بغرنجی برای برادران سپاه به وجود آورده بود. از سویی سپاه پاسداران به عنوان تنها عامل ادامه جنگ مطرح می‌شود و حتی تصمیمات امام(ره) "جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم و یا جنگ جنگ تا سرنگونی صدام" ناشی از نحوه برخورد سپاه پاسداران تلقی می‌گردد. از سوی دیگر گفته می‌شود که تنها اثر نبردهای گذشته بعد از عملیات رمضان، گرم نگهداشتن جنگ بوده است و اساس اقدامات سپاه پاسداران در رابطه با عملیات خیبر، عملیات بدر و عملیات کربلا‌4، یعنی تمام اقدامات جمهوری اسلامی ایران، طی چند سال اخیر زیر سؤال می‌رود. از سوی دیگر تأکید می‌شد که توان فعلی، بالاترین قدرت ممکنه جمهوری اسلامی ایران در جنگ است و با توان، عملیات تعیین کننده و پیروزی طلب می‌شود. از طرف دیگر، وضعیت کشور ترسیم می‌شود که تحمل ادامه چنین وضعی را ندارد. قدرت روزافزون دشمن که با اتکاء به کمک‌های قدرت‌های بزرگ هم مزید بر علت است و هر روز که بگذرد، ممکن است با اقدامات آن، توازن قوا به کلی به ضرر ما تغییر کند، به واقع در این وضعیت سرگیجه‌آور سپاه پاسداران عملاً به انتخاب یکی از دو راه موظف می‌شود:

1- ادامه پافشاری بر مواضع قبلی در مورد ادامه جنگ، که در این صورت بایستی در همین منطقه و در یکی از سه حالت ذکر شده عملیات داشته باشد، آن هم با تضمین پیروزی.

2- قبول پایان جنگ با اعلام این مسئله که نمی‌توان با عراق جنگید.

آقای هاشمی رفسنجانی به نیابت از طرف امام(ره) نشان می‌دهد که با راه اول موافق است.

عملیات کربلا5 در تاریخ 19/10/1365 شروع شد و به مدت 18 روز طول کشید و در مورخ 7/11/1365خاتمه یافت.

 تلفات و ضایعات طرفین در جنگ کم‌نظیر بود و حجم و تعداد واحد‌هایی هم که طرفین به کار گرفته بودند، کم نظیر بود. این عملیات از نظر نظامی موفقیتی نداشت، چون به هدف تعیین شده نرسید، ولی شرایطی در سطح نظام بین‌الملل به وجود آورد که شمارش معکوس پایان جنگ بود که بعداً توضیح خواهم داد.

جنگیدن تا آخرین توان و نرسیدن به هدف موجب شد که برادر محسن رضایی طی نامه‌ای تقاضای صد دستگاه تانک، صد دستگاه نفربر، ده گروهان توپخانه و سی قبضه توپ ضدهوایی شیلکا از نیروی زمینی ارتش نماید. این نامه در مورخ 7/7/1365 نوشته شده و توسط برادران محسن رفیق‌دوست، برادر غلام‌علی رشید و سنجقی در تهران ابتدا به فرماندهی جنگ و شورایِ عالی دفاع ارائه می‌شود. چون نتیجه نمی‌گیرند به حضور امام خمینی(ره) ارائه می‌شود. امام(ره) دستور واگذاری می‌دهند. فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ حسین حسنی‌سعدی هم می‌گوید: ما خودمان برنامه داریم و قادر به واگذاری آنها به سپاه نیستیم. از کجا برداشت کنیم! از کدام انبار برداریم!

حجت‌السلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ 14/11/1365 خود می‌نویسد: «با مشورت آقای دکتر روحانی به نزاجا ابلاغ کردیم اقلام درخواستی برای پنج هفته در کنترل عملیاتی سپاه قرار بگیرد.» این متن یعنی اقلام درخواستی با خدمه و به صورت واحدی در کنترل عملیات باشد و این مورد پذیرش برادران نبود.

مشکل عمده کار برادران سپاه پاسداران، عدم برآورد دقیق نیازمندی‌ها از ابتدای عملیات تا پایان و تصرف هدف است، هرچند که در جریان کارزار و نبرد شرایط هم عوض می‌شود، ولی این هم باید در نظر گرفته شود.

 آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ 3/11/1365 می‌نویسد: «آقای شمخانی و محمد باقری از جلو آمدند و گفتند اگر امکانات بسیج شوند، همین‌جا می‌توانیم جنگ را ببریم.» و یا در مورخ 5/11/1365(دو روز مانده به پایان عملیات کربلا5) می‌نویسد: «آقای شمخانی آمد. خواست که خط پدافندی را که سپاه دارد، به ارتش بدهیم تا بیشتر نیروی جمع‌آوری و حمله ادامه یابد.»

آقای هاشمی رفسنجانی ادامه می‌دهد: «آنها برای تداوم عملیات کربلا5 مشکل عمده خود را نداشتن حمایت زرهی در مقابل عراق ذکر کردند و خواستار آمدن امکانات نزاجا به کمک بود و مقداری را هم که امروز دستور داده شده بود، کافی نمی‌دانستند.»

شما در اطلس جنگ سپاه هم می‌خوانید: «اگر هجوم نیروهای سپاه به زرهی و بالگرد مجهز شده بود تا دروازه بصره می‌رفتیم.»

این اگرها و مگرها می‌باید در بدو و ابتدای طرح‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری گفته و برآورد شود. اگر به بحث و مذاکره مفصل در مورخ 17/10/1365در قرارگاه سپاه پاسداران در جنوب بین حجت‌السلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه توجه شود، هیچ اشاره‌ای به نیاز زرهی و بالگرد و غیره نمی‌شود، ولی وقتی در آخر عملیات که کار به بُن‌بست کشیده می‌شود، اگرها و مگرها شروع می‌شود.

در همین عملیات کربلا5، علاوه بر دریافت واحدهای توپخانه ارتش، اکثر توان بالگردی هوانیروز در پنج پایگاه تهران، کرمانشاه، اصفهان، مسجد‌سلیمان و کرمان با 131 فروند که سی فروند آنها بالگرهای کبری بوده در پشتیبانی عملیات سپاه به کار گرفته شده است. ضمن اینکه سپاه پاسداران دارای لشکر30 زرهی هم بود، اگر نیازی به کاربرد تانک داشت باید استفاده می‌کرد.

فقط برای اطلاعتان می‌گویم، تمامی امکانات پشتیبانی آتش بالگرد کبری در پشتیبانی از عملیات نزاجا در عملیات کربلا6، فقط چهار فروند بود و در مجموع نُه فروند (چهار فروند کبری، چهار فروند 214، یک فروند 206) که قابل مقایسه با سی فروند بالگرد کبری و یا مجموع 131 فروند بالگرد در عملیات کربلا5 نیست.

در کتاب‌ها تعداد تلفات ارتش عراق هفتاد هزار نفر مجروح و بیست هزار نفر کشته و 2650 نفر اسیر و تلفات ایران سی هزار نفر شهید و مجروح فقط در عملیات کربلا5 عنوان شده است و اگر تلفات عملیات کربلا‌4 را هم اضافه کنیم خیلی بیشتر می‌شود.

در ساعت 22:00 مورخ 23/10/1365، یعنی چهار روز بعد از شروع عملیات کربلا5 در جنوب، عملیات کربلا6 با مسئولیت نزاجا در منطقه نفت‌شهر ـ سومار شروع شد.

دشمن کاملاً از فعالیت‌ها و اهداف ما آگاهی داشت. هوشیاری و تدابیر کنترل و مراقبتی در جلو مواضع، همچنین استفاده از بلندی‌ها و تپه‌ها برای تهیه مواضع دفاعی بُتنی و پیش‌ساخته و روانه کردن انواع آتش‌های پشتیبانی از عوامل مؤثر دفاع او و ناکامی ما در عملیات کربلا6 بود. تلفات ما در این نبرد مؤید عزم و تلاش برای رسیدن به هدف‌ها بود. نکته قابل ذکر تعداد مفقودین سرباز بود. در لشکر21 حمزه جمعاً 417 نفر و در لشکر88 زرهی جمعاً 217 نفر سرباز مفقود داشتیم، که بهتر است بخوانیم فراری داشتیم!

جناب سرهنگ صدیق‌زاده فرمانده لشکر21 حمزه در جلسه فرماندهان حقیقت را به گونه‌ای دیگر گفت: «سرباز ایمان ندارد، نمی‌خواهد بجنگد، مخفی می‌شود، فرار می‌کند. درجه‌دار نمی‌جنگد، افسر جزء نمی‌جنگد. این حقایق را قبول کنید.»

بررسی‌های ما از عملکرد واحدها مؤید این بود که شناسایی‌ها کامل نبوده و مقداری هم دروغ گفته شده بود و ضعف فرماندهی و مدیریت در تمام رده‌ها، از دسته تا لشکر دیده می‌شد. گزارش‌های فرماندهان غیر واقعی بوده است، برای فرماندهی نیروی زمینی واقعاً دردآور بود که با این همه تلاش و شورهای ستادی و بازدیدها نتوانستیم نتیجه بگیریم. مشکل عمده لشکرهای ما نبودِ فرمانده و یا ضعف و ناتوانی فرماندهان در رده دسته و گروهان بود.

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده