ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-85 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم - با مردم یگانه و همراه شدن: آنها میخواستند ارتش نباشد. آنها میخواستند به بهانهی ایجاد ارتش خلقی، ارتش منسجم مارا که از افراد همین ملت و از فرزندان همین مردم تشکیل شده بود از بین ببرند، تا ما این قدرت را در اختیار نداشته باشیم. اولین کسی که آن توطئه را فهمید و مطرح کرد، شخص امام بود.

امام اعلام کردند که ارتش نباید منحل بشود. ارتش باید منسجم بشود ارتش باید جهت و هدایت پیدا کند و ارتش باید با مردم یگانه و همراه باشد. مخلوط با مردم شود و همه اینها شد. ارتش به مردم نزدیک شد و فرزند مردم بود و چرا نزدیک نمی‌شد؟ باید نزدیک می‌شد و شد. و به مجرد اینکه حائل میان مردم و ارتش برداشته شد، ارتش از لحاظ معنوی نیرو گرفت.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده