عبور از سيروان (4)
اوضاع پاوه (3) جملات زير نقل از دكتر چمران در جريان واقعة پاوه است: ـ با دريافت فرمان امام براي حضور ارتش و نيروهاي مسلح به منظور سركوبي ضدانقلاب، روحي تازه در ما به وجود آمد. به اتفاق سرتيپ فلاحي با بالگرد وارد پاوه شديم. آنجا سه مصيبت پيش آمد. اول كشته شدن دو نفر خلبان(سرگرد محمد نوژه و ستوانيكم بشير موسوي خلبانان اف ـ 4 از پايگاه همدان)، دوم كشته شدن 25 نفر پاسدار در بيمارستان شير و خورشيد به دست ضدانقلاب، سوم بالگردهايي كه مهمات و آذوقه ميآوردند با اينكه خلبانان شجاعي داشتند اما به علت اشكال در محل فرود پرة ملخ يك فروند از آنها به زمين گير كرد و بالگرد به حالت فنر از زمين بلند ميشد و دوباره به زمين اصابت ميكرد و هر بار كه بالا و پايين ميكرد تعدادي را به هلاكت ميرسانيد و فاجعهاي به وجود ميآورد. (در جريان اين حادثه سروان محمدرضا وجداني خلبان بالگرد214 و ستوان مهدوي كمك خلبان؛ شهيد و يك نفر پاسدار از نخست وزيري نيز در اثر برخورد پرّة بالگرد گردنش قطع شده و به شهادت ميرسد.)

ـ در ميان رگبار گلوله و در ميان محاصرة دشمن گمان نمي‌كردم زنده بمانم.  

ـ  مهاجمين با بلندگو از مدافعين مي‌خواهند كه جهت حفظ جان خود تسليم شوند، ليكن دكتر چمران با وجود وضعيت بحراني، مدافعين را به مقاومت ترغيب مي‌نمايد و حاضر به تسليم نيست.[1]

دربارة عوامل و گروه‌هاي مهاجم به پاوه، نيروهاي دفاعي موجود در شهر و نحوة كمك‌رساني، همچنين تعداد شهدا و مجروحين، در مطالب مندرج در روزنامه‌ها و اظهارات بعضي شخصيت‌ها ارقام و آمار ارائه شده متفاوت است.

نكات زير به نقل از روزنامه‌هاي كيهان و جمهوري اسلامي در آن تاريخ است:

ـ جمعي از مردم مناطق باينگان، تازه‌آباد، ثلاث بابلاجاني، نجاراماني و جوانرود در اعتراض به راهزني عوامل ضدانقلاب و غارت آرد و روغن و ساير آذوقة ارسالي براي مردم محروم و ناامني در جاده‌ها؛ در فرمانداري پاوه متحصن مي‌شوند و درخواست حضور ارتش در منطقه را مي‌نمايند.(22 مرداد سال 58)

ـ گروه‌هايي كه براي اشغال پاوه با مردم و پاسداران اين شهر درگير شده و شهر را محاصره مي‌كنند، شامل نيروهاي طرفدار سالارجاف، حزب  دموكرات، چريك‌هاي فدايي خلق، عوامل جلال طالباني و ديگر گروه‌هاي ضدانقلاب بودند كه در روز 23 مرداد شهر را محاصره مي‌كنند.

ـ عوامل ضدانقلاب ضمن راه‌بندان، به يك دستگاه اتوبوس در محور پاوه ـ كرمانشاه آتش مي‌گشايند و يك نفر مجروح مي‌شود. جاده‌ها در كنترل حزب دموكرات بوده ارتباط تلفني شهر پاوه قطع است.

ـ يك نفر پاسدار مي‌گويد ما 280 نفر در مقابل 2000 مهاجم مقاومت مي‌كرديم.

ـ از 35 نفر پاسدار مدافع بيمارستان شيروخورشيد فقط 6 نفر زنده ماندند. يك بهيار در بيمارستان سرش بريده شد و يك پزشك هندي كشته شد.

ـ از 180 نفر پاسدار اعزامي از اصفهان حدود 150 نفر شهيد و مجروح شدند و تعدادي از آنها را سر بريدند!

 

 

ـ دكتر چمران در شب محاصره در ميان مدافعين بود. در اين نبرد 40 نفر شهيد شدند، بيمارستان سقوط كرد و مهاجمين 18 نفر را سر بريدند!

ـ يكشنبه مورخ 28/5/58 ، 9 فروند بالگرد و تعدادي تانك به كمك محاصره‌شدگان شتافتند.

ـ در مورخ 28/5/58 نيروهاي ارتش به تازه‌آباد رسيدند و با كمك هوانيروز، مهاجمين از سنگرهاي خود عقب نشستند.

ـ دو نفر از خلبانان هوانيروز شهيد شدند.

ـ روز جمعه 28 مرداد، پيكر يازده شهيد بيمارستان پاوه از جمله عبدالعلي باباخاص در محوطة بيمارستان به خاك سپرده شد.

ـ اطلاعية ژاندارمري: سلاح ضدانقلاب عبارت است از خمپاره‌انداز، موشك‌انداز بازوكا، آر.پي.‌جي7 و مسلسل‌هاي كلاشينكف.

– اصغر وصالي فرمانده سپاه پاوه: «نيروهاي محاصره كنندة پاوه دو تا هشت هزار نفر بودند. از 60 نفر پاسدار غيربومي 16 نفر باقي ماندند كه 6 يا 7 نفر آنها نيز مجروح و بقيه خسته و كوفته بودند. همة 25 نفر پاسدار مستقر در بيمارستان به شهادت رسيده بودند.»

ـ در مصاحبه‌اي كه با ابوشريف فرمانده عمليات سپاه به عمل آمده ايشان به نكاتي به شرح زير اشاره مي‌نمايند:

پنجشنبه اول شهريور[2] به اتفاق سرتيپ فلاحي فرمانده نيروي زميني و دكتر چمران وارد كرمانشاه شديم. در آنجا كارها را تقسيم كرديم؛ سرتيپ فلاحي فرماندهي عمليات را بر عهده گرفت و در كرمانشاه مستقر شد. من فرماندهي نيروهاي اعزامي به پاوه در مسير كرمانشاه به پاوه را عهده‌دار شدم و دكتر چمران در پاوه نيروهاي مدافع را هدايت مي‌كرد. در مقابل 6 تا 7 هزار نيروي مسلح مهاجم در منطقه، نيروي خودي 250 نفر بود كه 200 نفر آنها محلي بودند.

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹1، ایران سبز، تهران

 


[1]ـ سرهنگ خلبان علي زعفري در خاطرات خود مي‌‌گويد: « سرهنگ سعدي‌نام فرمانده پايگاه هوانيروز كرمانشاه امرية تخليه  و ترك پاوه را به وي تقديم كرد، ولي دكتر حاضر به ترك پاوه نشد. در فرصتي علت پافشاري بر مقاومت را از او پرسيدم. دكتر چمران كه در اثر فعاليتم به من مهرباني مي‌كرد و اجرم را از خداوند مي‌خواست، گفت: مگر نمي‌داني كه اين جمعه اولين روز قدس است كه امام اعلام كرده!؟ و اگر پاوه سقوط كند چه انعكاس بدي در سطح جهان براي ايران و انقلاب خواهد داشت!؟»

[2]ـ اين تاريخ با اظهارات دكتر چمران، سرتيپ فلاحي و ديگران مطابقت ندارد و با توجه به اينكه در روز 28 مرداد غائلة پاوه سركوب شده است، تاريخ قيد شده در روزنامه‌ها اشتباه است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده