دلاور مردان روزهای سخت-4
بين حكومت هاي دموكرات آذربايجان و كردستان توافقنامه زير كه جنبه پيمان دارد منعقد شد - در آنجا كه لازم مي دانند، هر دو حكومت حق برقراري سفارت و كنسولگري را در خاك يكديگر داشته باشند. - در خاك آذربايجان، آنجائي كه ساكنين آن بيشتر كرد باشند، كار ادارات دولتي در دست كردها خواهد ماند. همچنين در خاك كردستان در جائي كه ساكنين آن بيشتر آذربايجاني هستند از طرف حكومت ملي آذربايجان اداره خواهد شد. - براي حل موضوع اقتصادي هر دو ملت كميسيون مختلفي تشكيل خواهند داد و تصميمات آن كميسيون با سعي سران هر دو حكومت اجرا خواهد شد.

قاضي محمد بعد از آنكه به قول خود به مراد رسيد، مانند فرقه دمكرات آذربايجان به دستور بيگانگان (شوروي) به وسيله برادرش صدر قاضي در تهران مشغول فعاليت شد.

در آن زمان احمد قوام نخست وزير بود، دولت عقيده داشت نصب فرماندهان قواي نظامي و ژاندارمري بايد با دولت باشد، در صورتي كه نمايندگان مجلس شورای ملي از آذربايجان مي گفتند كه تعيين فرماندهان بايد با پيشنهاد انجمن ايالتي و تصويب دولت باشد، در اين مورد دولت مذاكراتي را با نمايندگان آذربايجان به انجام رسانيد ولي نتيجه اي در بر نداشت.

بيگانگان (شوروي) براي اينكه فشاري به دولت مركزي وارد كنند، در تبريز و مهاباد دست به فعاليت هاي سياسي زدند و نقاطي كه به صورت مرز درآمده بودند مشغول تظاهرات نظامي شدند و براي آنكه دولت مرعوب شود، قاضي محمد رژه مهمي از کليه ايلات به عمل آورد و راديو تبريز عقد پيمان جديد بين تبريز و مهاباد را اعلام داشت.

ساعت 5 بعد از ظهر روز سه شنبه سوم ارديبهشت 1325 جلسه مشتركي با حضور سران ملي كردستان كه عضو كميته مركزي حزب دموكرات كردستان بودند برگزار شد. (به اسامي آقايان قاضي محمد، سيد عبدا.. گيلاني، عمر خان شريفي (رئيس ايل شكاك) محمد حسين خان سيف قاضي، رشيد بيك جهانگيري (رئيس ايل ناركي)، قاضي محمد خضري (نماينده اكراد اشنويه))، همچنين سران حكومت ملي آذربايجان متشكل از حاج ميرزا شبستري (رئيس مجلس ملي آذربايجان)، سيد جعفر پيشه وري (نخست وزير حكومت ملي آذربايجان)، صادق پادگان (معاون فرقه مركزي حزب دموكرات آذربايجان) و دكتر سلام الله جاويد وزير داخله حكومت آذربايجان. ضمناً بين حكومت هاي دموكرات آذربايجان و كردستان توافقنامه زير كه جنبه پيمان دارد منعقد شد

 1. در آنجا كه لازم مي دانند، هر دو حكومت حق برقراري سفارت و كنسولگري را در خاك يكديگر داشته باشند.
 2. در خاك آذربايجان، آنجائي كه ساكنين آن بيشتر كرد باشند، كار ادارات دولتي در دست كردها خواهد ماند. همچنين در خاك كردستان در جائي كه ساكنين آن بيشتر آذربايجاني هستند از طرف حكومت ملي آذربايجان اداره خواهد شد.
 3. براي حل موضوع اقتصادي هر دو ملت كميسيون مختلفي تشكيل خواهند داد و تصميمات آن كميسيون با سعي سران هر دو حكومت اجرا خواهد شد.
 4. در موقع لزوم بين حكومت ملي آذربايجان و كردستان اتحاد جنگي و سربازي به عمل خواهد آمد و آنچه لازمست براي كمك يكديگر به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
 5. هرگاه لازم شود با حكومت تهران مذاكراتي به عمل آيد، بايد و با موافقت نظر هر دو حكومت ملي آذربايجان و كردستان باشند.
 6. حكومت ملي آذربايجان براي اكرادي كه در خاك آذربايجان زندگي مي كنند براي پيشرفت زبان و ترقي فرهنگ ملي آنها ساعي خواهد بود، همچنين حكومت ملي كردستان براي آذربايجانيهائي كه در خاك كردستان زندگي مي‌كنند، براي پيشرفت فرهنگشان ساعي خواهد بود.
 7. هر كس براي برهم زدن مقام دوستي و اتحاد تاريخي دو نژاد آذربايجان و كردستان و از بين بردن اتحاد دموکرات ملی و یا لکه دار نمودن اتحاد آنها ساعی باشد، هر دو طرف با یکدست متحدا مرتکبین را به جزای خود می‌رسانند.

شایان توجه است که زیر این پیمان نامه را کلیه نامبردگان احزاب دموکرات امضا نمودند. قاضی محمد پس از عقد این قرارداد، دست به اقداماتی برای جلب عشایر زد. زیرا وی با اینکه نفوذ زیادی در شهر مهاباد و بین افراد شهر نشین داشت، سران ایلات، زیاد از وی فرمانبرداری نمی‌کردند و به همین جهت مقامات خارجی (شوروی) در اول قصد داشتند سید عبدالله گیلانی را اغوا نموده و برای ریاست جمهوری کردستان علم کنند، ولی چون ایشان بر اثر فعالیت آقای فهیمی، با دولت مرکزی کنار آمد، متوجه قاضی محمد شدند.

عجب این است که در روزهای نخست، سرلشکر همایونی فرمانده نیروهای کردستان در مهاباد، ناهار را در منزل قاضی محمد و به اتفاق او صرف می‌کرد و صحبتی از بازداشت او در میان نبود و در همین روزها برادر قاضی محمد که ارتباط نزدیکی با احمد قوام (نخست وزیر) داشت در تهران مشغول فعالیت و رایزنی بود تا به قول خودش سوء تفاهمات موجود را مرتفع ساخته و از شدت عمل دولت علیه حزب دموکرات کردستان بکاهد.

در چنین احوالی یکی از نمایندگان دست راست دولت چهاردهم، خود را به قاضی صدر برادر قاضی محمد نزدیک نمود و گفت: آقای صدر! دیدید حساب شما اشتباه بوده و دولت قوی است.

صدر در جواب گفت: این ما نیستیم که شکست خورده ایم، این سیاست شوروی است که در ایران نابود می‌شود. دولت برای اینکه از نفوذ معنوی قاضی محمد بکاهد، بلافاصه پس از تشکیل دادگاه نظامی، بیشتر روسای عشایر را از شمال و جنوب به تهران دعوت کرد. در دهم بهمن ماه مراسم با شکوهی در تهران صورت گرفت و کلیه روسای عشایر و روحانیون و معتمدین محلی کردستان به وسیله رئیس ستاد مشترک ارتش به حضور شاه معرفی گردیدند. و هر یک به فراخور مقام، به دریافت انگشتر الماس و فرمان قضاوت و تفنگ و مدال و نشان و عصا مفتخر شدند.

در این جریان ضمن شرف یابی، عده ای از روسای ایلات منگور و مامش و روحانیون بزرگ، از پیشگاه شاه تقاضای اعدام قاضی محمد و برادر و عموزاده‌اش را کردند. این اظهارات به وسیله روزنامه‌ها و اعلامیه‌ها در میان عشایر توزیع گردید.

استانداری آذربایجان در این موقع با آقای علی منصور بود که با سیاست و تدبیر و روش ملایم از افراط کاری‌های مأمورین و انتقام جویی‌ها و خشونت‌های بی مورد جلوگیری می‌کرد.

دادستانی دادگاه قاضی محمد و برادر وی با نظر آقای علی منصور به عهده سرهنگ فیوضی رئیس ستاد نیرو بود. ضمن آنکه در میان اعضاء دادگاه فردی همچون سرهنگ مظفری دیده می شد که مدت یکسال با قاضی محمد و سایرین دست و پنجه نرم کرده بود و اطلاعات بسیار عمیقی از فعالیت‌های آنها داشت. همچون، سه بار مسافرتشان به باکو، اعزام 50 نفر به دانشکده افسری شوروی، نامه هائی که به خط قاضی محمد علیه دولت نوشته شده بود، حتی نامه ای بود که قاضی محمد به ستاد نیروهای کردستان نوشته بود، قاضی محمد در پاسخ رئیس ستاد که چند ماه قبل از به وقوع پیوستن این حوادث و وقایع، او را به فرمانبرداری از پادشاه و قانون دعوت کرده و وی را از مخالفت با ارتش بر حذر داشته بود، جوابی موهن از روی کج اندیشی و غرور به شرح زیر نوشته بود:

شما افسران همان ارتشی هستید که در موقع پیکار و به هنگام جانبازی راه فرار را در پیش گرفته و شعر فردوسی بزرگوار را به این نحو اجرا می‌کنید:

همه سر بسر تن به دشمن دهیم

از آن به که خود را بکشتن دهیم

 

پس از خروج ارتش شوروی و قدرت گرفتن حکومت مرکزی، ستاد ارتش دستور داد سرلشکر رزم آرا به عنوان فرمانده منطقه روانه شوروی شود ابتدا با مذاکره با نمایندگان حزب دموکرات به تقویت پادگان‌های ارتش در بانه و سردشت پرداخت و نیروهای ارتش پس از طی مراحل مختلف از جنگ و مذاکرات، با همکاری بارزانیها سرانجام در تاریخ 26/9/1325 شهر مهاباد را به تصرف خود درآورده و به حکومت یازده ماهه قاضی محمد خاتمه دادند. سرانجام در تاریخ 10/12/1325 قاضی محمد و تعدادی از همدستانش در میدان مهاباد اعدام گردیدند. بدین ترتیب طومار حزب منحله دموکرات برچیده شد ولی بعدا در سال 1332 و در زمان مصدق عناصری از حزب دموکرات به ایران بازگشتند و در مهاباد شروع به فعالیت کردند، که با کودتای 28 مرداد مجددا متواری شدند و در سال‌های 46 و 47 این حزب به رهبری اسماعیل شریف زاده در اطراف بوکان و مهاباد به فعالیت پرداخت که توسط دولت مرکزی، همه اعضاء آن دستگیر گردیدند.

حزب دموکرات از سال 1352 الی 57 در خاک ایران عملاً هیچگونه فعالیتی نداشت.

در سال 1357، پس از پیروزی انقلاب اسلامی عناصر حزب دموکرات به همراه دکتر قاسملو که در پاریس زندگی می‌کرد به ایران بازگشتند و مستقیما به مهاباد رفته و با حمایت کشورهای استکباری غربی و تأمین سلاح از عراق حزب دموکرات را فعال نمودند.

این حزب دارای دو شاخه نظامی و سیاسی بود، شاخه نظامی آن به رهبری قاسملو با حمایت دولت بعث عراق و آمریکا به دنبال تضعیف دولت مرکزی و در نتیجه تجزیه کردستان و جناح سیاسی آن به رهبری غنی بلوریان به دنبال گرفتن امتیاز و ایجاد پایگاه کمونیسم روسی در ایران بود.

اقدامات حزب دموکرات پس از انقلاب اسلامی

 1. عضوگیری و توسعه شاخه نظامی
 2. حمله به پاسگاههای ژاندارمری، خلع سلاح پاسگاه‌ها و به یغما بردن سلاح و مهمات
 3. حمله به هنگ ژاندارمری و به یغما بردن سلاح و تجهیزات آنها
 4. حمله به شهربانی شهر مهاباد 26/6/58 که منجر به شهادت رسیدن فرمانده وقت شهربانی (شهید سرگرد غلامحسین یارجانی) شد. ایشان فردی شجاع، مومن، دلسوز و مردمی بود و چون ارتباط معنوی قوی با مردم داشت، دشمن حضور وی را بر نمی‌تافت.
 5. یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 29/11/57 گروه‌های فعال در مهاباد  با برنامه‌ای از قبل طراحی شده، با تحریک برخی از طرفداران فعال در پادگان، شورشی در پادگان تیپ 3 مهاباد راه انداختند و موفق شدند کنترل پادگان را در دست بگیرند. در نتیجه تمامی سلاحها و مهمات مربوطه که عبارت بود از یک گردان توپخانه 105 م‌م صحرایی( 18قبضه)، حدود15 قبضه تانک، ده‌ها قبضه خمپاره‌انداز 120، 81 و 60 م‌م، همچنین توپ‌های 23 میلیمتری ضد هوایی، و انواع تیربارهای هجومی و ده‌ها قبضه راکت اندازهای ضد هوایی و آر-پی-جی 7 و تفنگ‌های انفرادی به استعداد یک تیپ پیاده را به یغما بردند.
 6. همچنین حملات مشابهی به پادگان‌های سنندج- مریوان و سقز را انجام دادند که با هوشیاری و اقدامات به موقع پرسنل مؤمن و فداکار، موفق به ورود به پادگان‌های مذکور نشدند.

حزب دموکرات کردستان طی اطلاعیه‌ای از مردم کردستان دعوت به عمل آورد که در سراسر کردستان به صورت تظاهرات پشتیبانی خود را از خواسته‌های زیر اعلام بدارند:

 1. خودمختاری کردستان به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی درج گردد.
 2. مناطق کردنشین کشور که در بین چهار استان ایلام-کرمانشاه-کردستان و آذربایجان غربی تقسیم شده است، به عنوان یک واحد خود مختار شناخته شود.
 3. مجلس ملی کردستان، از طریق انتخابات آزاد، مستقیم، مخفی و همگانی ساکنین کردستان تشکیل شود. این مجلس حکومت خودمختار کردستان و نمایندگانی برای اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی منطقه خود مختار برخواهد گزید.
 4. زبان کردی، زبان رسمی تدریس و گفت و گو در ادارات و موسسات در کردستان شناخته شود و پس از سال چهارم ابتدایی، زبان فارسی در کنار زبان کردی تدریس شود و زبان رسمی (فارسی) زبان ادارات در سراسر ایران از جمله کردستان باشد.
 5. اختصاص سهم عمومی بودجه کشور به کردستان به گونه‌ای باشد که عقب ماندگی اقتصادی ناشی از ستم ملی را جبران نماید.
 6. نمایندگان خلق کرد در اداره امور مملکت مرکزی شرکت داده شوند.
 7. کلیه امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع ملی (ارتش)، سیاست کلی و ارضی، بازرگانی خارجی و برنامه‌های دراز مدت اقتصادی در صلاحیت حکومت مرکزی است و بقیه امور داخلی به وسیله ارگان‌های خودمختار کردستان اداره شود.
 8. آزادی‌های دموکراتیک از قبیل آزادی بیان، قلم، مطبوعات، اجتماعات، احزاب و آزادی مذهب و عقیده در سراسر ایران تأمین گردد.

 

 

منبع: دلاورمردان روزهای سخت، اسدی، احمد، 1394، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده