ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-83 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - مورد آزمایش مردم: ملت ایران در میدان مختلف، در عرصه خونین جنگ تحمیلی هشت سال و پیش از آن و سالهای پس از آن، نیروهای مسلح خود را آزمود. نیروهای مسلح همواره توانستهاند اعتماد مردم را به خود جلب کنند.

یک ملت هنگامی می‌تواند به اعتلای مورد نظر خود دست پیدا کند که از پشتیبانی نگهبانان امنیت ملی مطمئن و خاطر جمع باشد؛ نیروهای مسلح، این وظیفه‌ی بزرگ را برعهده گرفتند. آنچه مهم است، در درجه اول بالا بردن کارایی‌هاست؛ هم با علمی کردن شیوه‌ها و روش‌ها هم با ارتقا بخشیدن تجریه‌ها.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده