ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بیشک، ارتش امروز، از ارتش سالهای پیش، هم کارآمدتر و هم انقلابیتر است. مسئولان زحمتکش و عزیز ارتش جمهوری اسلامی ایران، باید این راه را همچنان دنبال کنند. هر چه شما قویتر، کارآمدتر و باایمان تر باشید و هرچه به هدفهای انقلاب نزدیکتر شوید، خیرات و برکات شما برای ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-82

بخش سوم: تعلق ارتش به مردم

82 -زینت ملت ایران:

یکی از سازمان‌ها و دستگاه‌های انقلابی که از آغاز انقلاب تا امروز، به‌طور یکنواخت و مستمر، به ارزش‌های انقلابی نزدیک‌تر و با آن آمیخته‌تر شده است، بی­شک ارتش جمهوری اسلامی ایران است. طبیعت یک سازمان حقیقتا انقلابی و مؤمن همین است. هرروزی که می­گذرد، هر امکانی که پیش می‌آید و هر حادثه‌ای که در سر راه کشور واقع می‌شود، باید آن سازمان و آن افراد و آن مجموعه را به هدف‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده است، یک‌قدم نزدیک‌تر کند. ارتش این‌گونه بوده است.

بی‌شک، ارتش امروز، از ارتش سال‌های پیش، هم کارآمدتر و هم انقلابی‌تر است. مسئولان زحمتکش و عزیز ارتش جمهوری اسلامی ایران، باید این راه را همچنان دنبال کنند. هر چه شما قوی‌تر، کارآمدتر و باایمان تر باشید و هرچه به هدف‌های انقلاب نزدیک‌تر شوید، خیرات و برکات شما برای ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه ارتش، چه سپاه، چه نیروی انتظامی و چه بسیج عظیم مردمی تا امروز هم برای ملت ایران و انقلاب اسلامی زینت بوده­اند. هر جا نام و یاد آنهاست، ذکر خیر نظام جمهوری اسلامی است. شجاعت آنان، مردمی بودن آنان، ایمان آنان، انصاف و جوانمردی آنان حتی با دشمن و قرار داشتن در کنار آحاد ملت، افتخارات بزرگی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آن برخوردارند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده