بازخوانی جنگ تحمیلی (93)
سال 1363 (2) صحبت بعدی من از عملیاتی است که تدبیر آن توسط جناب سرهنگ علی صیادشیرازی (فرماندهی نزاجا) ارائه شد و آن اجرای یک عملیات هلیبُرن همراه با عبور از اروند با قایق هجومی و پلها، به منظور تصرف یک سرپل از غرب اروند واقع در جنوب ابوالخصیب عراق و مقابل جزیره مینو تا تانکفارم پالایشگاه آبادان و سپس توسعه سرپل با هدف جدا کردن شبه جزیره فاو از بصره و محاصره بصره بود، که همانطور که در صحبتهای آقای هاشمی رفسنجانی دیدیم، هیچ وقت اجرا نشد و در مدارک و خاطره تاریخ هم شاید بجز اسمی در اینجا در هیچ جای دیگری دیده نشود. تدبیر این بود که عملیات با دو قرارگاه ظفر و نجف انجام شود. در همین راستا، در خردادماه 1363، تلاشها برای سازماندهی قرارگاه ظفر و برآوردها و جمعآوری اخبار شروع شد.

 

 جناب سرهنگ علی صیادشیرازی (فرماندهی نزاجا) به این طرح خیلی امیدوار بود. ایشان در مورخ 20/3/1363 عازم تهران شد تا طرح را در حضور ریاست‌جمهور و آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کند. افسران ستاد نیرو هم به درخواست ایشان در یک بررسی ستادی، مشکلات و نارسایی‌های عمده و نیازمندی‌ها را تهیه کرده و به ایشان دادند. فکر کنم ایشان در تهران بدون اشاره به مشکلات، طرح خودش را ارائه نموده و خواستار تصویب آن شده بود.

جناب سرهنگ علی صیادشیرازی (فرماندهی نزاجا) برای آگاهی از عملیاتی که تا به حال مشابه آن را اجرا نکرده بودیم، باتلاق گاوخونی اصفهان را برای تمرین در نظر گرفته بود. در مورخ 4/4/1363 اولین تمرین و در مورخ 20/4/1363 دومین آن با بالگردها و تیپ55 هوابرد اجرا شد. در جلسات مشترک چه مستقل و چه با سپاه پاسداران تدبیر و چگونگی سازماندهی و اجرای عملیات که والفجر7 نامیده شده بود، به بحث گذاشته می‌شد. نکته قابل توجه این بود که هنوز هیچ طرح مکتوبی به واحدها داده نشد و قبل از آن مشکلات بحث می‌شد.

تدبیر عملیات با تغییراتی که در هدف و سازمان رزم داده می‌شد، برای فرماندهان قابل درک و قابل فهم نبود. شاید حداقل به آن تظاهر هم می‌شد. در این طرح، هیچ اشاره‌ای به عکس‌العمل دشمن نشده بود. بحث فعلاً در محدوده تصرف سرپل و چگونگی عبور از اروندرود بود.

روز شنبه 30/4/1363 ساعت 02:00 صبح جلسه بررسی با حضور آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای دکتر حسن روحانی و ستاد نیروهای ارتش و سپاه تشکیل شد. بدواً من به عنوان افسر اطلاعات، وضع زمین و دشمن و کلیاتی در مورد غرب اروند را گفتم. منجمله گفتم: «علاوه بر نیروهای درگیر در منطقه، دشمن 45 گردان پیاده، 53 گردان زرهی و مکانیزه در تقویت نزدیک دارد، که به فاصله دو تا پنج ساعت وارد عمل می‌شوند و 67 گردان پیاده و 16 گردان زرهی و مکانیزه در تقویت دور دارد، که از پنج تا 24 ساعت بعد از درگیری می‌توانند وارد عمل شوند.»

باید بگویم که افسر اطلاعات در اینگونه توجیه‌های ستادی و یا برآوردهای اطلاعاتی به راهکار و تدبیر عملیات خودی کاری ندارد. این از وظایف فرمانده و افسران عملیات است که بر اساس مأموریت و آنچه از زمین و دشمن از من شنیدند و با توجه به توان و ساختار نیروهای خودی راهکار بدهند. در این جلسه هم من هیچ اشاره‌ای به مشکلات، می‌شود یا نمی‌شود، و نیز عملکرد خودمان نکردم، چون چنین وظیفه‌ای نداشتم. بعد از من جناب سرهنگ کریم عبادت فرماندهی قرارگاه ظفر صحبت کرد و در آخر ضمن آمادگی برای شهادت با ذکر مشکلات خودش گفت: «این عملیات با این مقدورات عملی نیست.»

نفر بعدی برادر پاسدار تجلائی(شهید) بود که آن زمان در دافوس ارتش دوره می‌دید و تفکر کلاسیک پیدا کرده بود. ایشان به طور مستدل تشریح کرد و گفت: «عملی نیست.» به عنوان مثال گفت: «گذار نیروهای خودی با این همه لشکر و تیپ با محدودیت جاده و پل چقدر می‌شود؟ وضع کاربرد شیمیایی دشمن چگونه است؟»

نفر بعدی جناب سرهنگ حسین حسنی‌سعدی صحبت کرد. گفت: «دستور طرح دیروز به ما رسیده است. هنوز کاری نکرده‌ایم. داریم آماده می‌شویم.»

نفر بعدی سرهنگ پورفرد، افسر مهندس قرارگاه کربلا بود که گفت: «این وسایل موجود و واگذاری برای عبور یک تیپ کافی است و با این وضع عملی و قابل پشتیبانی نیست.»

قبل از خاتمه جلسه، آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرد. بعد از تشکر، وضع دولت را روشن کرد: «ادامه جنگ از نظر زمان به نفع ما نیست. انهدام اسکلهها و تجهیزات نفتی ما را محدود کرده است. با هرکس و هرجا صحبت می‌کنیم (منظور دولت‌های خارجی) اول صحبت از صلح می‌کند. در سازمان ملل در موقع مطرح کردن شکایت ما از استعمال سلاح شیمیایی دشمن، اصلاً حاضر نشدند در دستور جلسه بگذارند و همه از عراق پشتیبانی می‌کنند… ملت خسته شده‌اند. ما حدود شش ماه برای خیبر و بعد از آن برای این طرح والفجر7 صبر کردیم. بعد گفتید که دشمن آب انداخته و بعد گفتید: غرب اروند، حالا می‌گویید نمی‌شود

سپس ایشان عنوان کرد: «اگر در سرپل الف (طرح والفجر8) دشمن هم نباشد، باز هم نمی‌شود عمل کرد.»

بعد از صرف صبحانه جلسه تمام شد. همراه ایشان برای سخنرانی در پادگان برای فرماندهان تیپ و لشکر رفتیم. صحبت‌ها تکرار همان مطالب بود و اضافه کرد، آنچه جالب است احتیاط برادران سپاه است. برادران ارتشی موضعشان از اول تقریباً همین بوده و تغییر نکرده است، ولی برادران پاسدار در این مورد از ارتشی‌ها جلو افتادند و محتاط شدند. ما با توجه به ضرر دیر عملکرد باید تکلیفمان را روشن کنیم. آیا دیگر نمی‌توانیم بجنگیم؟

برگشتیم به مهمانسرای پادگان دزفول و جلسه بعدی. جلسه کمی قمر در عقرب بود. جناب سرهنگ کریم عبادت می‌گوید نمی‌شود. برادر جعفری می‌گوید می‌شود. حسنی‌سعدی وقت می‌خواهد، ولی در قبال سؤال مؤکد آقای هاشمی رفسنجانی گفت نمی‌شود. جناب سرهنگ منوچهر دژکام گفت نمی‌شود. جناب سرهنگ علی‌اصغر جمالی گفت نمی‌شود. برادر رحیم صفوی گفت نمی‌شود. برادر محسن رضایی می‌گوید من با برادر صیادشیرازی همگام و هماهنگ هستم. برادر رشید می‌گوید که جناب شیرازی جوّ خفقان به وجود آورده‌اند و در مقابل حرف‌های ستادش عصبانی می‌شود.

جناب سرهنگ علی صیادشیرازی می‌گوید: «نمی‌فهمم که رشید از طرف همه صحبت می‌کند یا از طرف خودش!» آقای رفسنجانی می‌گوید: «فعلاً یگان‌ها به تلاش خودشان ادامه دهند، تا در تهران با آقای خامنه‌ای و بقیه به مشاورت بنشینیم و بعد تصمیم ابلاغ شود.»

بعد از ناهار، فرماندهی نزاجا جناب صیادشیرازی با ستاد خودش و سپاه در ساعت 16:00، جلسه تشکیل داد. صیادشیرازی گفت: «نمی‌دانم چرا این‌طور شده. ستاد صدیق دو وظیفه دارد. اول، هرچه دارد اخبار را برای اخذ تصمیم ارائه کند و دوم اینکه تصمیم که گرفته شد ستاد باید در اجرای تصمیم و به پای کار آوردن تسهیلات لازم اقدام کند.»

این روزها بلاتکلیفی واحدها را گرفته بود. فرماندهان قادر به تصمیم‌گیری نیستند. از طرفی اگر عمل نشود واحدها شل می‌شوند، بی‌روحیه می‌شوند. تعداد زیادی از دانشجویان دافوس و دوره‌های عالی احضار و بین واحدها تقسیم شده‌اند. اینها هم بیکار هستند. مسئله ضعیف شدن فرماندهی صیادشیرازی در اثر این برنامه جدید، یعنی طرح‌ریزی خودش، بدون ستادش، حالا که به پای کار می‌آید نمی‌توان اجرا کرد، همه مخالف آن هستند.

تقریباً در یک ماهۀ اخیر، وضعیت بلاتکلیفی بر جبهه‌ها حاکم است و منتظر تصمیم فرماندهی کل قوا هستیم. بر مبنای مسئولیتم، یک بررسی ستادی از وضع دشمن و گسترش آنها تهیه کردم. مجموع تیپ‌های احتیاط، گارد مرزی، نیروی مخصوص عراق در حدود 143 تیپ هستند، که در خطوط تماس از حاج‌عمران تا دهانه فاو پوشانیده است. از 12 لشکر اصلی عراق که جمعاً 46 تیپ دارند، فقط 9 تیپ در خط تماس با ما هستند و بقیه در حال بازسازی و آموزش و آمادگی هستند. به خوبی می‌بینیم که پس از چهار سال نبرد، نیروهای عراقی کم نشده‌اند، بلکه زیادتر هم شده‌اند. در مقابل، ما چه؟ حتی حاضر نبودیم نگاهی به آن طرف خاکریز بکنیم.

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده