پیاده نظام و دفاع مقدس-52
ارتش عراق گرچه در روي زمين در كمتر از سه روز در مناطقي تا عمق بيش از 70 كيلومتر پيشروي داشت، ولي با دلاوري يگانهايي از ارتش كه در مرزها بودند و رشادت و شهادتطلبي هوانيروز و نيروي هوايي و سپاهیان آن شهرستانها و كمكهاي مردمي نتوانست از كرخه جهت تصرف شوش، دزفول، انديمشك و اهواز بگذرد و در غرب هم به تصرف كرمانشاه موفق نشد.

– تحليل شكست صدام در راهبرد جنگ

 

صدام و استكبار با توجه به اهداف و سياست‌هايشان ـ که در قبل ذکر شد ـ در جنگ تحمیلی چهار نوع استراتژي نظامي را پيگيري كرد كه تعداد مراحل و انواع آن خود نشان از ناموفق بودن در هر مرحله است، كه باعث مي‌شد نوع و مرحله ديگري از استراتژي را تبيين و دنبال كنند.

مرحله اول: استراتژي جنگ سريع و برق‌آسا

عراق اين استراتژي را براي تأمين و تحقق اهداف و سياست‌هایش مد نظر داشت، به طوري ‌كه بتواند نيروي هوايي، مراكز حساس، نقاط حياتي و روحيه و انگيزه دفاعي ايران را در سه روز اول نبرد منهدم کند و تا يك هفته به كليه اهداف سياسي خود نائل گردد. لذا با عمليات تهاجمي نيروي هوايي عراق با 192 فروند در 31/6/1359 به فرودگاه‌ها و پايگاه‌ها در شهرها و در پي آن روز اول مهر1359 با حمله 12 لشكر تا دندان مسلح زرهي و مكانيزه و پشتيباني آتش هوایی توپخانه، جنگ را آغاز كرد.

اولين اقدام وسيع جمهوري اسلامي ايران عمليات 140 فروندي شكاري بمب افكن‌هاي نيروي هوایي ارتش بود (كمان 99 كه به دليل داستان آرش كمان‌گير نام عمليات كمان و به دليل پرونده 99 برگي آن كمان 99 نام گرفت) و البته تعداد كل هواپيما‌هاي شركت‌كننده در اين عمليات به قريب 190 فروند مي‌رسيد، گرچه عصر روز 31 شهريور نيز تعدادي از عقابان تيزپرواز نيروي هوايي چند عمليات را داخل خاك عراق انجام دادند، ولي با توجه به وسعت اين عمليات ‌هوايي ارتش حزب‌الله (كمان 99)، این عملیات طليعه شكست استراتژي جنگ سريع و برق‌آساي عراق بود.

ارتش عراق گرچه در روي زمين در كمتر از سه روز در مناطقي تا عمق  بيش از 70  كيلومتر پيشروي داشت،  ولي با دلاوري يگان‌هايي از ارتش كه در مرزها بودند و رشادت و شهادت‌طلبي هوانيروز و نيروي هوايي و سپاهیان آن شهرستان‌ها و كمك‌هاي مردمي نتوانست از كرخه جهت تصرف شوش، دزفول، انديمشك و اهواز بگذرد و در غرب هم به تصرف كرمانشاه موفق نشد و توقف 34 روزه ارتش مقتدر عربي (دومين ارتش بعد از مصر) در پشت ديوارهاي خرمشهر قهرمان، شكست اين استراتژي را در تاريخ نظامي رقم زد. همین‌طور نابودي نزدیک به دوسوم نيروي دريايي عراق و محبوس کردن بقیه آن نیرو در ام‌القصر، در 7 آذرماه سال 59، در كمتر از سه ماه از آغاز حمله عراق، توسط دريادلان قهرمان نيروي دريايي ارتش كه با پشتيباني نيروي هوايي و در عمليات مرواريد انجام شد، (گرچه ياد و خاطره ناوچه پيكان در این عملیات جاويدان شد و شهدایی تقدیم کشور و اسلام شد) چنان شكست تلخي را به عراق تحميل كرد كه تا پايان جنگ وي را از خليج فارس و سواحل و بنادر خود در آن محروم كرد و مُهر پاياني بر استراتژي جنگ برق‌آساي سریع عراق زد و روياي صدام مبني بر فتح سه روزه خوزستان و يك هفته‌اي تهران بر باد رفت.

مرحله دوم: استراتژي تثبيت

عراق در اين مرحله استراتژي تثبيت اشغال را پي گرفت تا به اين شيوه، جمهوري اسلامي ايران را به زانو درآورده و به تسليم و در نهايت به سقوط وادارد، كه اين استراتژي نيز با عملياتي چون خوارزم، الله اكبر، بازپس‌گيري دهلاويه، سوسنگرد و بعد ثامن‌الائمه بيمار گشت و با عمليات طريق‌القدس بانگ رحيل خودش را نواخت تا شاهد مرگ خويش بعد از عمليات فتح‌المبين و بيت‌المقدس باشد و آرزوي تثبيت صدام در مناطق اشغالي نيز تحقق نيابد.

مرحله سوم: استراتژي جنگ فرسايشي

اين استراتژي را حاميان صدام برايش تدارك ديدند، تا با اين شيوه بتوانند آن چنان توان رزمي و قدرت ملي جمهوري اسلامي را تحليل ببرند كه سطح و عمق نارضايتي ملي، جمهوري اسلامي را ساقط نمايد كه در اين مرحله نيز با انجام عمليات برون‌مرزي رزمندگان اسلام به صورت گسترده و عميق، انهدام ماشين جنگي عراق در زمين و هوا و افزايش روحيه ايثار و مقاومت، شهادت‌طلبي مردم بزرگ و درايت و رهبري الهي امام و ايستادگي نيروهاي مسلح نه تنها سودي عايد صدام نكرد، بلكه كفه ترازو را در اين استراتژي به سود ايران سنگين نمود و موفقيت ايران را در اداره موفق يك جنگ فرسايشي به منصه ظهور رساند (البته تعدادی از صاحب‌نظران اتخاذ این استراتژی را از طریق جمهوری اسلامی ایران می‌دانند).

مرحله چهارم: استراتژي پايان‌دهي متوازن جنگ

صدام و حاميانش اين استراتژي را به عنوان آخرين گزينه انتخاب كردند و حضور علني امريكا در جنگ نفتكش‌ها، حمله به هواپيماي مسافربري ايراني، حمله به ناوشكن‌هاي ارتش جمهوري اسلامي و به سكوهاي نفتي در اجراي اين استراتژي بود تا به اين وسيله صدام را از شكست مفتضحانه و پرتگاه سقوط نجات دهند. اين مرحله بود كه پذيرش قطعنامه598 را باعث شد. گرچه پذيرش قطعنامه نتيجه اين استراتژي نظامي بود، ولي زماني توسط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شد كه حداكثر خواسته‌هاي جمهوري اسلامي در آن لحاظ شد، لذا نه تنها اين مرحله هم پيروزي براي صدام نبود بلكه به دليل در برداشتن نظرات ايران در مفاد قطعنامه598، پيروز سياسي اين مرحله نيز ايران اسلامي بود.

نتيجه

با توجه به تحليل مرحله‌اي كه نتيجه جنگ بود و تحليل شكست در استراتژي صدام درمي‌يابيم كه از نظر كمّي مراحلي كه برای ما همراه با پيروزي بود، بيشتر است، يعني در هر يك از چهار مرحله ذكرشده بيشترين مراحل با پیروزی همراه بود است. از طرفي اگر به صورت كيفي نیز به آن بنگريم تغيير در استراتژي‌هاي صدام به دليل شكست در استراتژي قبلي بوده است، كه توضيح آن داده شد. لذا به ضرس قاطع مي‌توان گفت ما در تمام مراحل پيروز بوده‌ايم، لذا پيروز نهايي و واقعي جنگ، ايران اسلامي بوده است.

در خاتمه مجدداً يادآوري مي‌شود: رهبري ديني حضرت امام، هوشمندي و آينده‌نگري معظم‌له، ارادت ارتش به ايشان، روح شهادت‌طلبي مردم عزيز ما، آموزه‌هاي اعتقادی ‌دين شريف اسلام، وحدت ملي در امر دفاع از كشور، اعتلاي روزافزون سپاه و تلاش ايثارگرانه سپاهيان و حضور مخلصانه و شهادت‌طلبانه بسيجيان در صفوف اول نبرد و اثر نفوذي حضرت امام در قلب‌هاي يكايك مردم شريف ايران دليل اين پيروزي‌ها بود، كه نقش اساسي و محوري متوجه حضرت امام، احياگر و مجدّد اسلام ناب محمدي است و سپس روحانيت معزّز پيرو خط حضرت امام، به ويژه رهبر معظم که با تمشيت امور ارتش و همين‌طور حضور مداوم و مؤثر در جبهه‌ها نقش برجسته و منحصر به فردي در اين خصوص ایفا نمودند. مثل نجات سوسنگرد كه در حقيقت مرهون فرماندهي اعلام نشده ايشان است.

 

منبع: پیاده نظام در دفاع مقدس، آراسته، ناصر-نیکفرد، علی، 1393، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده