ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
ارتش غیور و سلحشور و سربلند در طول پنج سال بعد از انقلاب هم ازنظر کارایی رزمی هم ازنظر روحیه نظامیگری و انگیزه فداکاری، به پیشرفتهای بزرگی نائل شده است.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-73

بخش سوم: تعلق ارتش به مردم

7- ارتش متعلق به ملت:

ارتش غیور و سلحشور و سربلند در طول پنج سال بعد از انقلاب هم ازنظر کارایی رزمی هم ازنظر روحیه نظامی‌گری و انگیزه فداکاری، به پیشرفته‌ای بزرگی نائل شده است. این پیشرفت در همه قسمت‌ها معلول یک عامل است و آن، گرایش به اسلام عزیز و قرآن آمادگی برای فداکاری در خطی و جهتی که قرآن و اسلام برای نیروهای مسلح معین و ترسیم کرده است، می‌باشد. در جنگ تحمیلی طولانی کشورمان که به‌وسیله ایادی ابرقدرت‌ها بر ما تحمیل شد ارتش امتحان بزرگ خود را داد. ارتش ثابت کرد که می‌تواند ارتشی باشد برای جامعه‌ای که همه مردم آن، اجزای یک پیکر رزمنده درراه خدا هستند. ارتش در میدان رزم، فداکاری کرد و امکانات خود را در خدمت آموزش و سازماندهی نیروهای عظیم مردمی قرارداد و همه موجودی خود را که البته مانند خود او متعلق به ملت بود، در اختیار آرمان‌های ملت گذاشت

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده