ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-72 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم 6- مردمی بودن: خوشبختانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ تحمیلی، آبروی انقلاب اسلام و ملت را حفظ کرده و اصالت و توانایی خود را نشان داده است. امروز هم نیروی هوای همان کارایی را که ما از یک واحد بزرگ نظامی انتظار داریم داشته است و نیروی هوایی از توان و قدرت معنوی بالایی برخوردار است.

خوشبختانه امروز ارتش مردمی و مسئولان ارتش نیز در دل مردم جای دارند. نیروی هوایی و نیروهای مسلح، امروز در خدمت مردم، انقلاب استقلال و سربلندی این میهن اسلامی هستند.

هرچه می‌توانید بایستی روح کار و ابتکار را در خود همکارانتان زنده نمایید. این مسئله‌ای که دانشکده فرماندهی و ستاد در سومین دوره خود توانسته کسانی را آموزش دهد، بسیار مسرت‌انگیز است. نیروی هوایی نهایت احتیاج را به این آموزش‌ها و جریان صحیح و پیوسته این دستگاه‌های آموزشی داد و امروز ما می‌خواهیم در آموزش تا آنجا که می‌توانیم به دیگران متکی نباشیم و استعداد علمی موجود در عنصر ایرانی بروز کند و منشأ اثر واقع شود. وقتی‌که یک ایرانی می‌تواند با تلاش و استعداد خود بهترین شیوه‌های کار را بیابد بر طبق آن عمل کند و سطح معلومات خود را افزایش دهد، چرا احساس حقارت نماید؟

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده