پیاده نظام و دفاع مقدس-48
جهاد سازندگی یکی از مؤثرترین نهادهایی بود که با آغاز جنگ تحمیلی در تمامی جبهه به یاری رزمندگان شتافت. این نهاد مردمی در تقدم یکم با تجمیع کلیه امکانات و تجهیزات سنگین مهندسی از بخشهای مختلف دولتی و خصوصی توانست مهندسي رزمي جهاد را تشكيل دهد. برخي از فعالیتهای حیاتی اين جهاد بدین شرح است: - احداث جادهها در پشت جبهه و در خط مقدم برای آمادرسانی و تردد. - مرمت، تسطیح، قیرپاشی و آسفالت بعضی جادهها در سطح مناطق. - تهیه خاکریزها و مواضع پدافندی در طول خطوط پدافندی.

– تخلیه و بستری کردن و امور بهداشتی

الف- هر گردان پیاده با تأسیس یک پست امدادي و تشکیل تیم‌های کمک‌ اولیه، فوریت‌های پزشکی را در محل انجام می‌داد و در صورت نیاز بیماران و مجروحین را به پایگاه امدادی رده بالاتر تخلیه می‌کردند.

 • بیمارستان‌های صحرایی در عقبه لشکرها و بیمارستان منطقه‌ای در مناطق پشتیبانی اقدامات پزشکی لازم نسبت به مجروحين و بستری كردن بیماران را انجام می‌دادند و در صورت نیاز به مراقبت بیشتر، آنان را به وسیله ترابری هوایی و زمینی به بیمارستان شهرهای مختلف اعزام می‌كردند.
 • امور بهداشتی منطقه از جمله پیشگیری‌ها، واکسیناسیون و بهداشت محیط زیست (سمپاشی) از طریق عناصر پزشکی لشکر و بهداری استان‌ها پی‌گیری می‌گردید و اقدامات لازم به عمل می‌آمد. در این مورد بهداری استان‌ها همکاری و کمک می‌کردند.

د- پیکر پاک شهدا پس از تخلیه به گردان و ثبت و ضبط مشخصات آنان، مستقیماً از طریق گردان پیاده به معراج شهدا، مستقر در مناطق پشتیبانی منطقه تخلیه می‌گردید و از آنجا به شهرستان‌های مربوطه انتقال داده شد.

هـ- در صورت نیاز به تخلیه مجروحینی که نیاز به فوریت‌های پزشکی داشتند از هوانیروز استفاده می‌شد. بالگردها از نزدیک‌ترین نقطه به خط مقدم، مجروحین را به نزدیک‌ترین بیمارستان منطقه‌ای تخليه می‌کردند.

و- بسیج امکانات غیرنظامی و دولتی: کلیه امکانات کشور برای پشتیبانی از جبهه‌ها عبارت بود از:

 1. بسیج دولت و ارگان‌های تابعه، کارخانجات و مؤسسات دولتی در تهیه و ساخت نیازها و از طرفی جمع‌آوری کمک‌های نقدی و جنسی مردمي.
 2. بسیج کمک‌های مردمی در تأمین نیازمندی‌های خودرویی، قطعه، مایحتاج ضروری زیست در سنگرها و پایگاه‌ها به منظور تقويت سامانه آماد و پش نیروهای نظامی.
 3. فعال شدن جهاد خودکفایی نيروها در پشتیبانی از جبهه‌ها در تولید قطعه، تعمیرات و غيره.
 4. فعال شدن مهندسی رزمی جهاد در پشتیبانی از جبهه‌ها برای ساخت جاده، خاکریز، احداث پل و… با توجه به اینکه یگان‌های سپاه پاسداران فاقد گردان‌های مهندسی بودند، مهندسی رزمی جهاد بیشتر خدمات خود را معطوف به سپاه پاسداران مي‌كرد.

كمك‌هاي مردمي

نیازهای پشتیبانی از جبهه‌ها به قدری گسترده بود که سازمان‌های پشتیبانی نظامی و غیرنظامی کشور به تنهایی قادر به تأمین بموقع و سریع آن نبودند. ملت بزرگ ایران ضمن اعزام نیروهای رزمنده اعم از نظامی، داوطلب مردمی، بسیجی، سپاهی همواره تلاش داشتند نیازهای شخصی آنان را در حد امکان تأمین کنند. کمک‌های مردمی انجام‌شده در طول جنگ عبارتند از:

 1. آمادهای طبقه1: جیره، علیق.
 2. آماد طبقه2: تجهیزات انفرادی (به استثنای جنگ‌افزار)، وسایل زیست از انواع مختلف، انواع دست‌ابزارها، وسایل و تجهیزات اداری و نوشت‌افزار، برخی از گازها و روغن‌های مخصوص نگهداری.
 3. آماد طبقه3: فقط روغن موتور.
 4. آماد طبقه4: وسایل و تجهیزات مهندسی سبک برای سنگرها، مواضع و موانع (کیسه گونی، پلیت، تراورس، نايلون…)
 5. آماد طبقه6: وسایل شخصی غیررزمی (لباس زیر، چراغ والر، کلمن، مسواک، خمیر دندان…)
 6. آماد طبقه8: اقلام دارویی و تجهیزات مخصوص بهداری و قطعات یدکی آن.
 7. اعزام نیروهای متخصص داوطلب به پشتیبانی مناطق، لشکرها و حتی تیپ‌ها برای انجام تعمیرات وسایل و تجهیزات.
 8. اعزام تیم‌های پزشکی جراحی و کمک‌های اولیه همراه با وسایل و تجهیزات به بیمارستان‌های منطقه‌ای و سایر مناطق مورد نیاز از طریق وزارت بهداشت و درمان.
 9. واگذاری انواع موتورسیکلت، خودروهای سبک و سنگین، آمبولانس، اتوبوس، قایق‌های سبک.
 10. اعزام وسایل سنگین مهندسی (لودر، بولدوزر، گریدر، غلطک، کمپرسی و غیره) از طریق فعال شدن نهاد مردمی مهندسی رزمی جهاد.

روش‌های اجرای كمك‌هاي مردمي

در طول جنگ تحمیلی شیوه‌های گوناگونی برای رساندن کمک‌های مردمی تجربه گردید و به تدریج از وضعیت بهتری برخوردار شد. شیوه‌های به‌کار گرفته شده عبارتند بود از:

 1. اعزام کاروان کمک‌های مردمی از روستاها، شهرها، استان‌ها به سوی جبهه‌ها و توزیع آن از طریق یگان‌های عمده مستقر در منطقه.
 2. اعزام کاروان‌های کمک مردمی از شهرهای مختلف برای یگان‌هایی که از آن شهرها به منطقه اعزام شده بودند.
 3. اعزام کاروان‌های کمک مردمی از نقاط مختلف کشور و توزیع مستقیم آن به نیروهای رزمنده در خط مقدم.
 4. یکی از فعال‌ترین نهادهای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، اقشار مختلف، بازاریان، تجار و کارخانجات در شهرهای مختلف بودند. هر صنف و گروهی از این طبقه به جمع‌آوری کمک‌های مورد نیاز جبهه‌ها اقدام می‌نمود و سپس بخشی را مستقیماً به لشکرها، تیپ‌ها و حتی گردان‌ها در منطقه و بخشی دیگر را به ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ تحویل می‌دادند.
 5. فعال شدن كاركنان وظيفه و كادر هر یگان جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی از منابع موجود در موطن خود و رساندن آن به یگان مربوطه.
 6. فعالیت نهادهای عقیدتی ـ سیاسی یگان‌ها در جمع‌آوری کمک‌های مردمی از مناطق مختلف و توزیع به یگان‌های مربوطه.

ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ

با افزایش روزافزون نیازها و طولانی شدن جنگ، به منظور هماهنگ کردن تهیه و توزیع عادلانه کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، نیروی زمینی ستادی به نام ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ را در فرماندهی آماد و پش تهران  و سایر استان‌ها تشکیل داد. این ستاد کمک‌های مردمی را پس از جمع‌آوری تفکیک و برحسب نوع عملیات و وضعیت جغرافیایی منطقه برابر روش آمادی با طرح تقسیم از طریق سلسله مراتب و یا دستور مستقیم فرمانده نیرو توزیع می‌نمود. البته علی‌رغم تشکیل این ستاد سایر شیوه‌های ذکر شده کم‌وبیش ادامه داشت.

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی یکی از مؤثرترین نهادهایی بود که با آغاز جنگ تحمیلی در تمامی جبهه به یاری رزمندگان شتافت. این نهاد مردمی در تقدم یکم با تجمیع کلیه امکانات و تجهیزات سنگین مهندسی از بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی توانست مهندسي رزمي جهاد را تشكيل دهد. برخي از فعالیت‌های حیاتی اين جهاد بدین شرح است:

 1. احداث جاده‌ها در پشت جبهه و در خط مقدم برای آمادرسانی و تردد.
 2. مرمت، تسطیح، قیرپاشی و آسفالت بعضی جاده‌ها در سطح مناطق.
 3. تهیه خاکریزها و مواضع پدافندی در طول خطوط پدافندی.
 4. تهیه جان‌پناه برای یگان‌های تک‌ور و پشتیبانی‌کننده در عملیات آفندی.
 5. تهیه مواضع توپخانه، پناهگاه‌های ستادی، بیمارستان‌های صحرایی.
 6. حفر چاه‌های آب در مناطق برای تأمین آب مورد نیاز مصرفی.
 7. احداث و فعال کردن ایستگاه‌های صلواتی.
 8. تأمین وسایل ترابری برای تردد نیروهای اعزامی به مرخصی و مرجعت آنان.
 9. تأسیس نقاط تعمیراتی در پشت جبهه‌ها برای برطرف کردن نیازهای تعمیراتی خودروهای در حال تردد.
 10. شرکت در پاک‌سازی میادین مین.
 11. هرگونه نیاز دیگر مربوط به مهندسی و استحکامات و تعمیرات اضطراری.

انجام اقدامات ابتکاری، به ویژه در خصوص زدن پل‌ها بر روي رودخانه‌ها و عبور از روی هور و آب‌های ساکن با وسائل ابتکاری.

 

منبع: پیاده نظام در دفاع مقدس، آراسته، ناصر-نیکفرد، علی، 1393، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده