مراسم تکریم و معارفه فرماندهان جدید و قدیم مرکز آموزش 05 کرمان
درمراسم تکریم ومعارفه فرماندهان قدیم وجدید مرکز آموزش 05 شهید سرلشکر علیرضا اشرف گنجوئی کرمان که درتاریخ 25/7/1398 باحضور امیر معاونت آموزش وتربیت نزاجا وامیر فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا و ارشد نظامی آجا درجنوب شرق کشور وسایر فرماندهان ومسئولین محلی برگزار گردید، با اهداء لوح تقدیر وقاب هدیه توسط رئیس گروه معارف جنگ (شهید سپهبد علی صیاد شیرازی) منطقه جنوب شرق از همکاری شایسته فرمانده قدیم تجلیل بعمل آمد
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده