ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-70 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - ارتش متعلق به مردم: ارتش امروز ما یک ارتش نمونه است و با ارتش دوران اختناق از زمین تا آسمان فرق کرده و متعلق به مردم، محبوب مردم و در خدمت هدفهای مردم است و با چنین وضعی، امید پیشرفت هرچه بیشتر ارتش، زیاد است.

در طول پنج سال و چند ماه و بیش از 40 ماه جنگ تحمیلی، ارتش ما و سپاه پاسداران و نیروهای گسترده بسیج مردم ثابت کردند می‌توانند مشت قدرت‌هایی را که به سمت آنان پرتاب می‌شود، آنچنان فشار دهند و سلاح را از دشمن بگیرند که دشمن را از تعارض و تهاجم خود پشیمان کنند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده