بازخوانی جنگ تحمیلی (30)
فقط در مردادماه 1361 از مرزهای مذکور جمعاً 1365 دستگاه تریلر و خودرو سنگین مهمات و تجهیزات را وارد انبارهای عراق کردند، که 811 دستگاه از مرز عربستان، 418 دستگاه از اردن و 116 دستگاه از کویت بوده است. به طوری که در نوامبر 1982، یعنی آبانماه 1361 بین هزار تا 1200 مستشار روسی به علاوه 400 تانک تی55 و 250 تانک تی72، به علاوه حجم عظیمی از موشک فراک، سام9 و میگ25 و بالگرد24Mi، تحویل ارتش عراق شد.

قرارگاه کربلا و طرح‌های عملیاتی

در قرارگاه کربلا با حضور افسران منتخب از دانشکده فرماندهی و ستاد اجا، روال طرح‎ریزی برابر ترتیب توالی کار ستادی انجام می‎شد. برآوردهای ستادی بر اساس مأموریت و طرح‎های کربلا‌1، 2 و 3 تعیین می‎شد. برادران سپاهی که هماهنگ با این ستاد فعال بودند، از فرم‎های ستادی کلاسیک به طور محدود و موردی، مثلاً برآورد اطلاعاتی و یا بررسی منطقه عملیات و بعد از آن برآورد عملیاتی، گزارش‌های نوبه‎ای اطلاعاتی روزانه و یا بررسی‎های ویژه تهیه می‌کردند. تهیه برآورد عملیاتی محدود به همان عملیات‎های موفق مانند ثامن‎الائمه(ع)، فتح‎المبین و بیت‎المقدس بود. پس از رفتن این اساتید من به یاد ندارم که برآوردهای عملیاتی و یا نیروی انسانی و لجستیکی به صورت کتبی تهیه شده باشد. این تنها رکن دوم بود که در تمام مدت جنگ از فرم‎های ستادی به طور منظم استفاده می‎کرد. مانند: برآوردهای اطلاعاتی شماره‌9 (فتح‎المبین)، شماره‌4 (عملیات الله‌اکبر) شماره‌10 (بیت‎المقدس) شماره‌11 (عملیات رمضان) شماره‌14 (شمال فکه و شرق عماره) و غیره و گزارش‌های نوبه‎ای روزانه و…

به مطلبی اشاره کنم که به خودم مربوط می‎شود. گفتم که در قرارگاه کربلا و بعد از آن قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) همتای اطلاعاتی من از سپاه نیز فعال بود؛ لذا در جلسات شورای ستادی و یا در اسناد اطلاعاتی مثل برآوردها و یا بررسی منطقه عملیات وسواس عجیبی داشتم که آخرین اطلاعات و دقیق‎ترین اطلاعات و حتی جزئی‎‎ترین‎ها را ارائه دهم و گرنه همتای سپاهی من ارائه می‎کرد که این دور از شأن من بود. از این لحاظ، تلاش و دقت و وسواس زیادی داشتم که در حضور فرماندهان کم نیاورم و امروز با مطالعه برآوردها و یادداشت‎هایم احساس خوبی می‎کنم که همواره پاسخگوی مسئولیتم بوده‎ام.

در سامانه اطلاعات رزمی، جمع‎آوری اخبار یک مطلب است و تحلیل و نتیجه‎گیری مطلب دیگر. فرمانده از من می‎خواست بگویم دشمن چکار خواهد کرد؟ مثلاً در حمله عملیات بیت‎المقدس چطور؟ و در کجا؟ با چه استعدادی؟ و چه زمانی؟

تمام هنر افسر اطلاعات در همین جواب‎ها است.

مثالی بگویم که اتفاقاً در صحبت‎ها و یا کتاب‎های برادران پاسدار مکرر شنیده‎ام و خوانده‎ام که در طرح‎ریزی عملیات بیت‎المقدس، ارتش می‎گفت: «از سمت کرخه‎کور به جنوب حمله اصلی باشد.» ما(سپاه) می‎گفتیم: «از سمت کارون باشد و چون موفق شدیم، پس نظر ما صحیح بود و نظر برادران ارتشی صحیح نبود.»

مستند به برآورد اطلاعاتی شماره‌ی10 و مطالب جلسات شوراهای ستادی مشترک با برادران سپاه همه ضبط صوتی هم شده است. من در رکن دوم با توجه به اطلاعات وسیعی که مستند به عکس‎های هوایی داشتم و مانند آیینه آرایش نظامی و مواضع دشمن را نشان می‎داد، بدون دخالت درکار رکن سوم یعنی اظهار نظر در راهکار یا تدبیر خودی، فقط به عملکرد دشمن اشاره می‎کردم. این وظیفه من بود. اولاً هدف‎های نهایی عملیات بیت‎المقدس در داخل خاک عراق و در امتداد شط‎العرب از القرنه تا بصره تعیین شده بود که در مرحله چهارم واحدهای ما می‌بایست در امتداد ساحل شرقی شط‎‎‎‍‍‍‎‎‎‎‎العرب‎ دفاع نمایند. عراق از اهداف ما و حتی زمان عملیات هم با اطلاع بود. کمااینکه باز هم مستند به همان عکس‌های هوایی، خیلی زودتر از ما یگان‌هایش را از منطقه فتح‌المبین به غرب رودخانه کارون منتقل کرد و مستقر شد. بنابراین، اگر غافلگیری در کار باشد، باید در تاکتیک و تدبیر ما باشد که نتواند به موقع عکس‌العمل نشان دهد.

 من گفتم: «سپاه3 عراق از سمت کرخه‌کور و یا منطقه خرمشهر نگرانی ندارد، چون متکی به آبگرفتگی وسیع شمال کرخه‌کور است، به شدت از مواضع خود محکم دفاع خواهد کرد؛ ولی از غرب کارون به علت نداشتن نیرو نتوانسته مواضع پیوسته و محکمی ایجاد کند. فقط به استقرار چند گردان به صورت دایره‌وار در سه منطقه خرائب و سیدعبود و… آن هم در فاصله دورتر از رودخانه کارون اکتفا کرده بود؛ ولی این به معنی رها کردن دفاع این منطقه مهم نبود.» اتکاء عراق در اینجا به عکس‌العمل سه لشکر زرهی و مکانیزه3، 5 و 6 عراق بود که لشکر3 در منطقه گرمدشت (شمال خرمشهر) تا حسینیه و دو لشکر دیگر در منطقه جفیر به صورت متمرکز و آماده عکس‌العمل از سمت رودخانه کارون بودند. در اینجا باید بگویم برابر مدارک دانشگاهی و علمی در اینگونه دفاع که متکی به واحدهای احتیاط هست، عامل مکان و زمان بسیار مهم است. یعنی چه زمانی و در کجا وارد عمل شوند که بتوانند دشمن حمله کننده را شکست دهند.

پیشنهاد من به عنوان افسر اطلاعات این بود که اگر ما کاری بکنیم که قدرت تصمیم‌گیری (کجا و چه زمان؟) را از فرمانده سپاه3 عراق و یا فرماندهان لشکر احتیاط او بگیریم، موفق خواهیم بود؛ این هم با انتخاب سرپل بزرگ‌تر، یعنی درحدود چهل کیلومتر عرض نسبت به سرپل کوچک‌تر، یعنی عرض بیست کیلومتر ممکن خواهد بود. بدون شک هم انتخاب عامل سرپل بزرگ توسط فرماندهان ارتش و سپاه یکی هم همین عامل بوده است. در عمل هم دیدیم که در همان شب اول و در مرحله یکم عملیات، رزمندگان ما حتی با پیمودن مسافتی درحدود بیست کیلومتر از رودخانه کارون تا جاده اهواز‌ ـ خرمشهر و تصرف آن و محکم‌کردن خط دفاعی، تمام عکس‌العمل‌ها و پاتک‌های لشکرهای3، 5 و 6 عراقی را ناکام گذاشتند. در مدارک، شما می‌خوانید که بعد از این شکست، صدام بلافاصله سرلشکر صلاح قاضی (فرمانده سپاه3) و سرتیپ جواد شیتنه را اعدام کرد. چون در عکس‌العمل بموقع کوتاهی کرده بودند.

برابر مفاهیم و مدارک دانشگاهی و علمی در پدافند، چه پدافند ثابت و منطقه‌ای و چه در پدافند متحرک، هر واحد عمل‌کننده، حتی در رده گردان، منطقه محوله پدافندی را به سه قسمت تقسیم می‌کنند.

قسمت اصلی همان لبه جلویی منطقه نبرد یا لجمن است. قسمت دیگر در جلو لجمن، واحد تأمین را با مأموریت مشخص، مستقر می‌نماید. به عناصر تأمینی ابلاغ می‌کند درگیر قطعی رزم با دشمن نشود. ببینند و گزارش کنند، حرکات دشمن را کُند نموده و سازمان آفندی او را بر هم بزنند و در آخرین مرحله به عقب آمده و در لجمن و یا در احتیاط مستقر شوند. قسمت سوم، در عقب لجمن سازماندهی می‌شود و به نام واحد احتیاط یا تقویت نامیده می‌شود. این واحد باید در محل مناسب و آماده برای دخالت در رزم گسترش یافته و کاملاً آزاد است که بنا به دستور فرمانده در زمان و مکان مشخص وارد عمل شود. این بود کلاً آرایش یک واحد دفاعی.

به نمونه دیگری از نقش افسر اطلاعات در عملیات‌های سرنوشت‌ساز اشاره‌ای کنم. عملیات رمضان تقریباً یک ماه و نیم بعد از فتح خرمشهر در مورخ 22/4/1361 شروع شد. هدف طرح‌ریزی شده در اصل همان مرحله سوم و چهارم عملیات بیت‌المقدس بود که در آن عملیات اجرایی نگردید. از اینرو بلافاصله به فکر انجام آن شدیم. عملیات رمضان یک نقطه عطفی در تاریخ جنگ ما دارد. از چند منظر:

یکی اینکه هدف در داخل خاک عراق بود؛ یعنی اولین گام ما در راهبرد جدید نظام جمهوری اسلامی ایران، همان که به آن مرحله تعقیب و تنبیه متجاوز می‌گوییم.

دومین نقطه عطف توجه فرماندهان ارتش عراق به رعایت اصول عملیات دفاعی بود، که توضیح بیشتری خواهم داد.

 سومین نقطه عطف اولین عدم‌الفتح و یا اولین ناکامی ما پس از عملیات‌های موفق فصل بهار سال 1361 بود.

 چهارمین نقطه عطف تغییر راهبرد نظام بین‌الملل، هم آمریکا و هم شوروی و هم اروپا در قبال جنگ ما بود. اگر قبل از این تاریخ (تصرف خرمشهر و عقب‌روی‌های ارتش عراق)، راهبرد آنها پیروزی ارتش عراق و شکست ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، از این به بعد عوض می‌شود و آن اینکه ارتش عراق نباید شکست بخورد.

 اگر من دفتر روزنامه رکن دوم تهیه شده در آن موقع را نشان شما بدهم، تعجب خواهید کرد. دقیقاً از روز چهارم تیرماه 1361 ما شاهد حرکت ستون‌های کامیونی بسیار گسترده از بنادر عقبه در عربستان، بندر شعیبه کویت، ینبع عربستان، بندر شیوخ کویت و مرزهای اردن و عربستان و کویت به سوی پادگان‌های لجستیکی التاجی بغداد، شعیبه و زبیر بصره هستیم.

فقط در مردادماه 1361 از مرزهای مذکور جمعاً 1365 دستگاه تریلر و خودرو سنگین مهمات و تجهیزات را وارد انبارهای عراق کردند، که 811 دستگاه از مرز عربستان، 418 دستگاه از اردن و 116 دستگاه از کویت بوده است. به طوری که در نوامبر 1982، یعنی آبان‌ماه 1361 بین هزار تا 1200 مستشار روسی به علاوه 400 تانک تی55 و 250 تانک تی72، به علاوه حجم عظیمی از موشک فراک، سام9 و میگ25 و بالگرد24Mi، تحویل ارتش عراق شد. سازمان اطلاعاتی آمریکا طی ماه‌های بعدی، مستقیماً یک دفتر و پایگاه در مجاور وزارت دفاع عراق در بغداد تأسیس کرد.

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده