ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
عرصهی پرماجرای دوران دفاع مقدس و فداکاری هایی که نیروهای ما در جبهه های نبرد نشان دادند، این معنا را به صورت یک امر مسلم در چشم مردم ما در آورده است.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-65

بخش دوم: محبوب قلوب مردم

21- در دل امت اسلامی:

عرصه‌ی پرماجرای دوران دفاع مقدس و فداکاری هایی که نیروهای ما در جبهه های نبرد نشان دادند، این معنا را به صورت یک امر مسلم در چشم مردم ما در آورده است.

جوانان عزیزی که از استان زنجان در قضایای گوناگون دوران دفاع مقدس حضور پیدا کردند، هم در دلهای مردم و هم بالاتر از آن در ملأ اعلى و نزد مقربان فرشتگان الهی از خود خاطره ی خوبی به یادگار گذاشتند. غواصان دریادل و خط شکن، شهدای سرافراز ارتش و سپاه و بسیج، چهره های ماندگار این استان و این منطقه اند. البته شهیدان ما در هر منطقه ای فقط متعلق به آن منطقه نیستند؛ متعلق به همه ی ملت ایرانند. شما پرچم اسلام را در اهتزاز نگه داشتید، پس متعلق به همه ی امت اسلامی هستید؛ این حقیقتی است که امروز در دنیای اسلام و در دلها و خاطره های توده های مسلمان نقش بسته است.

چه بسیار انسان های بی خبر از حقایقی که با شنیدن آوازه‌ی مجاهدات مظلومانه ملت ایران و رزمندگانش، حقيقتها را شناختند و به آن ایمان آوردند و دل بستند. فداکاری رزمندگان ما در جبهه های نبرد، فروغ امید را در دل امت اسلامی برافروخت و دل ها را به آینده‌ی اسلام و مسلمین خوشبین کرد؛ این درست همان چیزی است که جبهه ی متحد استکبار مقابل اسلام را به شدت سراسیمه و خشمگین کرده است. شما در تبلیغات جهانی در فعالیت های سیاسی دشمنان جمهوری اسلامی و در ابتکارات خصمانه و کینه ورزانه‌ای که امروز علیه ملت ایران اسلامی به کار می برند، این را مشاهده می کنید. آنها از ملت ایران خشمگین اند؛ چون ملت ایران بود که امت اسلامی را پس از قرن ها رکورد، به تحرک و امید و فعالیت با شوق و شور وادار کرد؛ امروز این در دنیای اسلام محسوس است؛ لذا با ملت ایران و به خصوص با جوانان این ملت دشمن اند. اگر بدانند که در دل جوانان، ریشه های امید و ایمان عمیق وجود دارد، دشمنی آنها مضاعف می شود.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده