عبور از دیوار مرگ (5)
در اوایل آبانماه فرمانده دسته شناسایی محل دقیق کمربند آتش را تعیین نمود. بطوری که هیچگونه محدودیتی برای یگانهای تکاور ایجاد نکند و به محض کشف عملیات و تیراندازی اولین گلوله دشمن بتواند سنگرهای آتش دشمن را با اجراي آتش روانه شده از بالا سر نيروي خودي منهدم کند، محل سه گذرگاه منتهی به سه هدف را برای آخرین هماهنگی به فرمانده گردان ارائه داد. پس از بحث و بررسی و شناسایی در روز و شب، محلها با اندکی تغییر تعیین و پس از تصویب به فرمانده دسته شناسایی ابلاغ شد تا سه معبر در میدان مین دشمن در منطقه هدف ایجاد (باز) كند. بعد از جمعآوري اطلاعات كامل از زمين و دشمن طرح عملياتي گردان برابر شماي شماره 3 تهيه شد.

بخش دوم

طرح‌ريزي

  1. تهیه طرح

حدود 15 روز از شروع شناسایی و برنامه‌ریزی گذشته و تقریباً اطلاعات خوبی از مسیرها، میدان مین دشمن و معابر به دست آمده بود که متوجه شدیم عوامل دیده‌بانی و احتمالاً نفوذی دشمن از عبور دسته شناسایی از خط نیروهای خودی و رفتن بطرف دشمن مطلع شده‌اند و موضوع را به دشمن بعثی خبر داده‌اند، به طوری که ما می‌دیدیم هنوز چند دقیقه‌ای از عبور دسته شناسایی گردان از خط مقدم بطرف دشمن نگذشته بود که توپخانه دشمن منطقه را زیر آتش می‌گرفت و با روشن کردن منطقه عملیات عملاً حرکت دسته شناسایی و هرگونه فعالیت آن‌ها را متوقف می‌کرد. با برگشت دسته شناسایی به داخل خاکریز نیروهای خودی آرامش و سکوت مجدداً منطقه را فرا می‌گرفت.

موضوع به عرض فرماندهی لشکر رسید و پیشنهاد شد به مدت 20 روز شناسایی‌ها و باز کردن معابر متوقف شود و شایع شود عملیات لغو شده است. لیکن به منظور ادامه عملیات از فرماندهی درخواست شد به فاصله حدود یک تا دو کیلومتر بالاتر یا پایین‌تر از نقطه عبور قبلی قسمتی از خط توسط گروهان چهارم گردان اشغال شود تا برای عبور دسته شناسایی و نیروها از خط مقدم مشکلی نباشد.

خوشبختانه این تغییر تاکتیک بسیار خوب اجرا شد و پس از استقرار گروهان چهارم در خط پدافندی، دسته شناسایی پس از 15 روز مجدداً کار خود را شروع کرد و بر اساس پیش‌بینی گردان، باید سه معبر (گذرگاه) توسط دسته شناسایی در داخل میدان مین دشمن ایجاد می‌شد، بطوری که این معابر به سه ارتفاع در روی هدف اصلی می‌رسید و هر گروهان مسئولیت داشت داخل یک معبر حرکت کند و خود را به هدف برساند.

برای هر گروهان یک هدف با نام جداگانه‌اي مشخص شده بود تا در عملیات هر گروهان پس از رسیدن به هدف مربوطه، اشغال هدف را اعلام كند و گرفتن هر هدف یعنی اشغال هدف اصلی گردان و فتح دیوار مرگ.

گروهان چهارم تکاور که به عنوان گروهان پشتیبان بود، در خط پدافندی (مقدم) نیروهای خودی مستقر شد تا علاوه بر حضور مستمر در منطقه کلیه اطلاعات و حرکات و… مربوط به نیروهای دشمن را گزارش و تسهیلات لازم را در هنگام اجرای مأموریت دسته شناسایی و در شب عملیات برای نیروهای اصلی گردان تکاور فراهم سازد.

پس از گذشت تقریباً یک ماه از توقف شناسایی‌ها در منطقه هدف و استقرار گروهان چهارم، در خط مقدم نیروهای خودی، مجدداً مأموریت دسته شناسایی شروع و اطلاعات مسیر تا پشت میدان مین دشمن تکمیل و همان اطلاعات در روی زمین مشابه برای تمرین یگان‌های اصلی تکاور پیاده شد.

 

در اوایل آبان‌ماه فرمانده دسته شناسایی محل دقیق کمربند آتش را تعیین نمود. بطوری که هیچ‌گونه محدودیتی برای یگان‌های تکاور ایجاد نکند و به محض کشف عملیات و تیراندازی اولین گلوله دشمن بتواند سنگرهای آتش دشمن را با اجراي آتش روانه شده از بالا سر نيروي خودي منهدم کند، محل سه گذرگاه منتهی به سه هدف را برای آخرین هماهنگی به فرمانده گردان ارائه داد. پس از بحث و بررسی و شناسایی در روز و شب، محل‌ها با اندکی تغییر تعیین و پس از تصویب به فرمانده دسته شناسایی ابلاغ شد تا سه معبر در میدان مین دشمن در منطقه هدف ایجاد (باز) كند. بعد از جمع‌آوري اطلاعات كامل از زمين و دشمن طرح عملياتي گردان برابر شماي شماره 3 تهيه شد.

پس از طرح عملیات، فرمانده گردان زمان بیشتری را به آموزش‌های ویژه برای نیروهای اصلی اختصاص داد و همراه آنها در بیشتر آموزش‌ها شرکت می‌کرد و از نزدیک ضمن شناسایی نفرات برتر، نکات لازم را تذکر می‌داد.

 

منبع: عبور از دیوار مرگ، سرتیپ2 پیاده ستاد حسین انصاری ، 1394، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده