ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-61 بخش دوم: محبوب قلوب مردم ۱5- عزیز بودن در نزد مردم: امروز ارتش عزیز است. امروز ارتش به معنی واقعی کلمه عزیز است. مسئولین کشور شماها را دوست دارند. قدرتان را میدانند. امام (ره) همانطور که الآن ایشان اشارهکردهاند، دیدید سالها گذشته یکی از آخرین صادرات ذهن ایشان همان پیامی بود که به ارتش دادند که چه پیام محبتآمیز و احترامآمیزی بود.

من همیشه با ایشان راجع به ارتش و نیروهای مسلح زیاد صحبت می‌کردم، خدمت ایشان، می‌دیدم ایشان قلباً برای ارتش یک احترامی قائل هستند. این عزت مردم هم که شمارا واقعا عزیز می‌شمارند شماها را، مدافع خودشان می‌دانند مهاجم به خودشان نمی‌دانند. بی‌تفاوت نمی‌دانند. سربار نمی‌دانند. هشت سال جنگ به مردم ما کاملاً آموختند که این عنصر و نیروهای مسلح کلاً چقدر ارزشمندند برای مردم. این، عزت واقعی است. قدر این را بدانید و برای حفظ این و ازدیاد این تلاش کنید. از خدا هم کمک بخواهید. خدا هم انشا الله کمکتان می‌کند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده