توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (27)
بر اساس برخی اسناد و مدارک موجود، در عملیات فتحالمبین مجموعاً حدود 350هزار گلوله از کالیبرهای زیر تیراندازی و مصرف شده است:32F[1] - گلوله هویتزر 105 مم سوختار ـ فسفر سفید ـ روشن کننده - گلوله هویتزر 155 مم سوختار ـ فسفر سفید ـ روشن کننده - گلوله هویتزر 203 مم سوختار - گلوله توپ 175 مم سوختار - گلوله توپ 130 مم سوختار ـ فسفر سفید - راکت 122 مم کاتیوشا سوختار

15–  طراحان عملیات فتح‌المبین و فرماندهان توپخانه تا ردۀ آتشبار (2)

ب اسامی فرماندهان:

سرهنگ توپخانه مسعود بختیاری

افسر عملیات قرارگاه (طراح عملیات)

سرهنگ توپخانه نصرت‌الله معین وزیری

افسر عملیات قرارگاه (طراح عملیات)

سرهنگ توپخانه هوشنگ نوابی

افسر عملیات قرارگاه کربلا

سرهنگ توپخانه غلامحسن امیربیگی

افسر توپخانه قرارگاه کربلا

سرهنگ توپخانه مهدی صدری

فرمانده گروه33 توپخانه

سرهنگ گلستانه

جانشین فرمانده گروه33 توپخانه

سروان کاوه‌ای

افسر رکن سوم گروه33 توپخانه

سرهنگ رضا کریمیان آذر

افسرتوپخانه پدافندهوایی قدس

سرهنگ محمد باقری

فرمانده توپخانه لشکر21 پیاده

سرهنگ هادی حاج‌سبحانی 

جانشین فرمانده توپخانه لشکر21 

سرگرد  محسن زینلی

فرمانده گردان313 توپخانه

ستوانیکم علی اشرف حسینی

فرمانده آتشبار یکم

ستوانیکم اکبر خدا خانی

فرمانده آتشبار دوم

سروان ابوالقاسم خدا قلی

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد عباسعلی حاج‌سلطانی

فرمانده گردان327 توپخانه

سروان غلامرضا فاروق

فرمانده آتشبار یکم

سروان محسن تاج‌الدینی

فرمانده آتشبار دوم

سروان محمد جواد طیبی

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد یوسف حاج علیلو

فرمانده گردان350 توپخانه

ستوان ناصر فیاضی

فرمانده آتشبار یکم

سروان علی اکبر آقا بابایی

فرمانده آتشبار دوم

سروان امیر بهمن همتیان

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد سید محسن طبایی

فرمانده گردان364 توپخانه

سرهنگ 2 اسدالله عمادی        

فرمانده گردان347 توپخانه

سروان احمد محمدی آزاد

فرمانده آتشبار یکم

سروان محمود خداقلی

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد مجید کاشانی 

فرمانده گردان397 توپخانه

سروان غلامحسین سعیدی

فرمانده آتشبار یکم

سروان عظیم ابراهیم زاده

فرمانده آتشبار دوم

ستوان حسن حاج حیدری

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد  اسماعیل رحمتی 

فرمانده گردان395 پدافند هوایی

سرگرد مصطفی جعفری

فرمانده گردان344 توپخانه

سرهنگ 2 جعفر رسولپور

فرمانده گردان358 پدافندهوایی

سرهنگ 2 محسن خیبر

فرمانده گردان398 پدافندهوایی

سروان  احمدرضا خانی 

فرمانده آتشبار کاتیوشا گردان372

سرهنگ قاسمی 

فرمانده گردان320 توپخانه

ستوان عبدالعلی احمدی

فرمانده آتشبار یکم

ستوان محمد گودرزی

فرمانده آتشبار دوم

سرهنگ2 حسین تشکری 

فرمانده گردان399 توپخانه

سرهنگ ابوالقاسم جاودانی 

فرمانده توپخانه لشکر77 پیاده

سرهنگ محمد عوض پور

جانشین توپخانه لشکر77 

سرهنگ ناصر مهران فر

رکن سوم توپخانه لشکر77

سرگرد مهدی جعفرزاده 

سروان غلامرضا اسماعیلی

سروان حسین خزایی کنگانی

ستوان مجید فغفور معربی

فرمانده گردان375 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد علیجان نوروزی

ستوان مهدی تکلو

سروان حسین مهرآرا

ستوان پرویز حلالی

فرمانده گردان315 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد غلامعلی ابریشمیان

ستوان ابراهیم بانژاد

ستوان کاظم انصاری سرابی

ستوان محمد صابری

فرمانده گردان368 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد حسن گیاهی

ستوان محمد ابراهیم ابراهیمی

ستوان ابراهیم تیموری

ستوان محمد حسن دهقان

فرمانده گردان382 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد ابراهیم پیری

ستوان محمد امین

سروان سید ابوالفضل حسینی

ستوان جمشید مهران

فرمانده گردان815 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرگرد داود مشیری 

سروان رمضانی

سروان باهر

سروان قلمکاری

فرمانده گردان343 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرهنگ ابراهیم پورمهران

سرهنگ حجت‌الله دهقان

سرهنگ هادی شهنام

فرمانده توپخانه لشکری 92 زرهی

جانشین فرمانده توپخانه لشکر92 زرهی

رکن سوم توپخانه لشکری 92 زرهی

سرهنگ رحیم تمیزی

سروان فریدون بهادری

ستوان مجتبی محمد علی زاده

سروان فرهاد صاحبی

فرمانده گردان312 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرهنگ بنی الله ابراهیمی

ستوان سید حسین شجاعی

سروان رضا نجفی آشتیانی

ستوان غلامرضا علی پور

فرمانده گردان318 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرهنگ سیاوش خاقانی

ستوان غلامرضا شیری

ستوان علی غیاثی

ستوان فرجام ابیضی

فرمانده گردان330 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

سرهنگ فرج اله سجادی

فرمانده گردان366 توپخانه

سرگرد محمد کامیاب

فرمانده گردان337 توپخانه

سرگرد محمدباقر صفایی

سرگرد عباس رشیدی

سروان خسرو کیان سا

سروان شادمهر

سروان نعمتی

سرگرد علی احمدیان

ستوان رزاقی

ستوان رضایی

سرگرد عوض سرپاسی

سرگرد سید احمد میرطالبی

سروان رضا خانی

فرمانده گردان352 توپخانه

فرمانده گردان342 توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار سوم

فرمانده گردان372توپخانه

فرمانده آتشبار یکم

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده گردان305توپخانه

فرمانده گردان303توپخانه

فرمانده آتشبار یکم گردان372 کاتیوشا

 
 

16- میزان مصرف مهمات توپخانه در عملیات فتح‌المبین:

          بر اساس برخی اسناد و مدارک موجود، در عملیات فتح‌المبین مجموعاً حدود 350هزار گلوله از کالیبرهای زیر تیراندازی و مصرف شده است:32F[1]

  • گلوله هویتزر 105 م‌م سوختار ـ فسفر سفید ـ روشن کننده
  • گلوله  هویتزر 155 م‌م سوختار ـ فسفر سفید ـ روشن کننده
  • گلوله  هویتزر 203 م‌م سوختار
  • گلوله  توپ  175 م‌م سوختار
  • گلوله  توپ 130 م‌م سوختار ـ فسفر سفید
  • راکت 122 م‌م کاتیوشا سوختار
  • روز آماد مهمات واگذاری:

نوع جنگ‌افزار

روز آماد

هویتزر 105م‌م

هویتزر 155م‌م

توپ 130 م‌م

هویتزر 203م‌م

توپ 175 م‌م

راکت‌انداز کاتیوشا

سه‌ روز اول عملیات

80

15

10

50

70

180

بعد از سه روز اول

28

5

3

10

20

5

 

          به عنوان نمونه و بر اساس مدارک مستند، آمار مهمات مصرفی سه یگان توپخانه در عملیات فتح‌المبین به شرح زیر بوده است: (مستخرجه از اسناد و مدارک و شناسنامۀ عملیاتی گروه33 توپخانه)

  • گردان342 توپخانه 130م‌م                              10هزار  گلوله
  • گردان343 توپخانه 130م‌م                             7500  گلوله
  • گردان372 توپخانه 122م‌م کاتیوشا                    13هزار  گلوله

          لازم به توضیح است که هرسه یگان فوق جمعی گروه33 توپخانه بوده و در سازمان برای رزم توپخانه مأموریت عمل کلی قرارگاه را برعهده داشته‌اند. بنابراین و به طور طبیعی، تعداد تیراندازی این یگان‌ها با یگان‌های کمک مستقیم و تقویت، قابل قیاس نبوده و مسلماً تیراندازی یگان‌های کمک مستقیم می‌تواند چند برابر این آمار باشد.

 

 

منبع: توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه ، سرتیپ دوم توپخانۀ ستاد محمد نجفی‌راشد، 1397، ایران سبز، تهران

 


1- همان.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده