پیاده نظام و دفاع مقدس-34
نیروهای پیاده نظام ایران (ارتش و سپاه) در تاریخ 9/4/1365 در عملیات کربلا1 موفق شدند اولین عملیات متحرک را در منطقه غرب (مهران) شکست داده و عراق را مجبور به عقب­نشینی نمایند. در سایر عملیات­های موسوم به پدافند متحرک عراق، نیروهای پیاده نظام تک­ور ایران در داخل خاک عراق در مقابل تک­های شیمیایی عراق و عدم توازن نیرو نتوانستند پیشروی محسوس داشته و در عملیات پدافندی (هر دو در داخل عراق) موفقیتی به دست آورند.

– پدافند متحرک (استراتژی نظامی عراق پس از آفند ایران داخل خاک عراق)

تعریف پدافند ثابت

پدافند ثابت از نظر نظامی عبارت است از جلوگیری از پیشروی نیروهای مهاجم و حفظ و نگهداری مناطق پدافندی با هدف حفظ زمین.

استراتژی پدافند ثابت عراق

عراق پس از شکست در سال دوم جنگ و عقب­نشینی به داخل خاک عراق به منظور دفاع از سرزمین عراق با استفاده از شرایط زیر به استراتژی پدافند ثابت، با تشکیل چندین رده پدافندی و مسلح کردن زمین اقدام کرد.

 1. کوتاه شدن خطوط پدافندی در داخل خاک عراق؛
 2. استفاده از ویژگی­های زمین و موانع طبیعی؛
 3. توسعه یگان­های رزمی با تشکیل تیپ­های جیش­الشعبی؛
 4. استفاده بهینه از توانایی یگان­های زرهی به صورت احتیاط متحرک با واکنش سریع.

تعریف پدافند متحرک

پدافند متحرک از نظر نظامی عبارت است از کشاندن نیروهای مهاجم به منطقه از پیش تعیین­شده (منطقه کشتار) به منظور انهدام نیروهای مهاجم با اجرای عملیات آفندی و ترمیم مجدد خطوط پدافندی.

عراق پس از شکست در جزیره فاو در تاریخ 20/11/64 و از سال 65 مدعی شد استراتژی خود را از پدافند ثابت به پدافند متحرک تغییر داده است، ولی هیچ­گاه به روش کلاسیک و طبق تعریف فوق اقدام به عملیات پدافند متحرک نکرد.

تدبیر عراق در اجرای استراتژی پدافند متحرک

ستاد ارتش عراق پس از پی بردن به ضعف لشکرهای عمل­کننده در مقابل تهاجم نیروهای پیاده نظام ایران دو اقدام اساسی زیر را در اجرای این استراتژی به عمل آورد.

 1. توسعه گارد ریاست جمهوری به 28 تیپ در قالب 6 لشکر (شامل لشکر نیروهای مخصوص) و ارتقاء آمادگی آنان از طریق اجرای آموزش، واگذاری تجهیزات و امکانات پیشرفته و تبدیل آن به یک نیروی احتیاط متحرک قوی.
 2. طراحی عملیات آفندی در سطح ارتش و هدایت عملیات.

      با توجه به موارد فوق، عراق با پرهیز از بکارگیری واژه آفند، آن را پدافند متحرک نامید. در حقیقت هدف عراق از تدبیر جدید، دفاع از سرزمین عراق و آزادسازی مناطق متصرفی نیروهای ایران در داخل خاک عراق با اجرای عملیات آفندی بود. بنابراین منظور عراق از عملیات موسوم به پدافند متحرک را می توان به شرح زیر تبیین کرد.

 1. کمک به خطوط ثابت با اجرای پاتک­های قوی توسط نیروهای زرهی و مکانیزه با استفاده از آتش­های پشتیبانی زمینی، هوایی و کاربرد عوامل شیمیایی مانند پاتک­های اجراشده در عملیات کربلا4، 5، 8 و… علیه نیروهای ایران.
 2. بازپس­گیری مناطقی از خاک عراق که به تصرف نیروهای ایران درآمده بود، مانند منطقه چوارتا، جزایر مجنون، فاو و… .
 3. جلوگیری از پیشروی نیروهای ایران به داخل خاک عراق با تقویت خطوط پدافندی در منطقه سومار برای مقابله با عملیات آفندی کربلا6.

مقابله با پدافند متحرک عراق

نیروهای پیاده نظام ایران (ارتش و سپاه) در تاریخ 9/4/1365 در عملیات کربلا1 موفق شدند اولین عملیات متحرک را در منطقه غرب (مهران) شکست داده و عراق را مجبور به عقب­نشینی نمایند.

در سایر عملیات­های موسوم به پدافند متحرک عراق، نیروهای پیاده نظام تک­ور ایران در داخل خاک عراق در مقابل تک­های شیمیایی عراق و عدم توازن نیرو نتوانستند پیشروی محسوس داشته و در عملیات پدافندی (هر دو در داخل عراق) موفقیتی به دست آورند.

دلایل عدم موفقیت پیاده نظام در مقابل استراتژی به اصطلاح پدافند متحرک عراق

نیروهای مسلح ایران با وجود ایثار و فداکاری نیروهای پیاده نظام به دلایل زیر نتوانستند در مقابل پدافند متحرک عراق موفقیت لازم را کسب کنند.

 1. کمبود نیرو و امکانات لازم؛
 2. نداشتن پشتیبانی آتش توپخانه کافی؛
 3. ضعف پشتیبانی هوایی و هوانیروز (به دلیل برتری هوایی عراق)؛
 4. کاهش روحیه بر اثر تهدید حملات شیمیایی؛
 5. افزایش تلفات ناشی از حملات شیمیایی؛
 6. کمبود قدرت تحرک و آتش پیاده نظام ایران؛
 7. فقدان یگان­های زرهی انبوه و مناسب به عنوان احتیاط در ایران؛
 8. عدم شناخت کافی از دشمن، محیط داخلی و محیط بین­المللی؛
 9. قدرت تحرک و جابه­جایی بالای عراق؛
 10. قدرت آتش یگان­های تازشی ارتش زرهی عراق (احتیاط متحرک).

 

 

منبع: پیاده نظام در دفاع مقدس، آراسته، ناصر-نیکفرد، علی، 1393، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده