ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-57 بخش دوم: محبوب قلوب مردم 11- محبوب مردم: در جنگ تحمیلی طولانی کشورمان که بهوسیله ایادی ابرقدرتها برما تحمیل شد، ارتش امتحان بزرگ خود را داد. ارتش ثابت کرد که میتواند ارتشی باشد برای جامعهای که همه مردم آن، اجزای یک پیکر رزمنده درراه خدا هستند. ارتش در میدان رزم، فداکاری کرد و امکانات خود را در خدمت آموزش و سازماندهی نیروهای عظیم مردمی قرارداد و همه موجودی خود را که البته مانند خود او متعلق به ملت بود، در اختیار آرمانهای ملت گذاشت.

ارتش امروز ما یک ارتش نمونه است و با ارتش دوران اختناق از زمین تا آسمان فرق کرده و متعلق به مردم، محبوب مردم و در خدمت هدف‌های مردم است و با چنین وضعی، امید پیشرفت هر چه بیشتر ارتش، زیاد است.

در طول پنج سال و چند ماه و بیش از ۴۰ ماه جنگ تحمیلی، ارتش ما و سپاه پاسداران و نیروهای‌ گسترده بسیج مردم ما ثابت کردند می‌توانند مشت قدرت‌هایی را که به سمت آنان پرتاب می‌شود، آنچنان فشار دهند و سلاح را از دست دشمن بگیرند که دشمن را از تعارض و تهاجم خود پشیمان کنند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده